แบตเตอรี่โซเดียมไอออนกำลังทดสอบใช้จริงเชิงพาณิชย์

แบตเตอรี่โซเดียมไอออน ภาพโดย University of Wollongong

สถานีสูบน้ำเสียบอนไดในเมืองซิดนีย์จะทำการจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ไว้ในแบตเตอรี่โซเดียมไอออนขนาด 30 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงเป็นครั้งแรก แบตเตอรี่โซเดียมไอออนเป็นแบตเตอรี่ทางเลือกที่ถูกกว่าแบตเตอรี่ยอดนิยมลิเธียมไอออนที่พบใช้โดยทั่วไป

ก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวูลลองประเทศออสเตรเลียได้มีความก้าวหน้าในการพัฒนาออกแบบแบตเตอรี่โซเดียมไอออนให้มีประสิทธิภาพจากการพัฒนาวัสดุที่ไม่สึกกร่อนง่ายต่อการสัมผัสกับอากาศและมีเสถียรภาพมากขึ้นแม้แต่หลังจากการชาร์จหลายได้ครั้ง

โครงการทดลองแบตเตอรี่ในครั้งนี้จะนำเทคโนโลยีแบตเตอรี่โซเดียมไอออนขนาดเชิงพาณิชย์และพร้อมผลิตให้เป็นจริงขึ้นมาได้ ซึ่งถ้าผลการทดลองออกมาดีแบตเตอรี่โซเดียมไอออนอาจถูกนำมาใช้ทดแทนแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนได้ในอนาคต

ลิเธียมเป็นธาตุที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีจำกัดและเป็นผลทำให้มีราคาแพง ในขณะที่โซเดียมหรือเกลือที่เป็นรู้จักกันดีเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่เป็นพิษมีอยู่อย่างมากหมายเหลือเฟือและมีราคาถูกกว่า

การทดลองการใช้งานจริงในระดับเชิงพาณิชย์จะมีสถาบันสถาบันพัฒนาวัสดุตัวนำยิ่งยวดและอิเล็กทรอนิกของมหาวิทยาลัยวูลลองประเทศออสเตรเลียเป็นผู้นำโครงการ โดยที่แบตเตอรี่โซเดียมไอออนขนาด 30 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงพึ่งจะได้รับการติดต้ังไปแล้วในวันศุกร์ที่สถานีสูบน้ำทิ้งบอนไดในเมืองซิดนี่

เพื่อการเปรียบเทียบประสิธิภาพการทดลองจะเริ่มต้นใช้แบตเตอร์รี่ลิเธียมไอออนในการเก็บพลังงานไฟฟ้าไปก่อนหนึ่งปีเพื่อทำการทดสอบระบบการจัดการพลังงานก่อนที่ระบบจะเปลี่ยนไปเป็นแบตเตอรี่โซเดียมไอออน

 

 

 

error: กด RightClick แทน