แบตเตอรี่ขนิดใหม่มีราคาถูกว่า 80 % และให้ประสิทธิภาพเท่า ๆ กับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเป็นแบตเตอรี่ที่ชาร์จได้ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งถูกนำมาใช้กันโดยทั่วไปตั้งแต่โทรศัพท์มือถือจนไปถึงรถยนต์ไฟฟ้า แต่ที่แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมีข้อเสียที่ต้นทุนการผลิตสูง เนื่องจากประกอบด้วยแร่ลิเธียมซึ่งเป็นแร่ที่หายากและมีต้นทนการเหมืองแร่สูง ในอนาคตเราอาจมีแบตเตอรี่ชนิดใหม่ที่เป็นทางเลือกและให้คุณสมบัติการเก็บพลังไฟฟ้าเหมือนกับลิเธียม แต่ในราคาต่ำกว่ามาก

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดของสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาแบตเตอรี่โซเดียมไอออนที่ให้ประสิทธิภาพการเก็บพลังงานเท่า ๆ กับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน แต่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่ามากเมื่อพูดถึงของต้นทุนการผลิตต่อความสามารถในการเก็บพลังงานไฟฟ้า

ราคาที่ต่ำของแบตเตอรี่โซเดียมไอออนเมื่อเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าแบตเตอรี่ใช้โซเดียมเป็นส่วนประกอบ โซเดียมเป็นแร่ที่มีอยู่อย่างเหลือเฟือในธรรมชาติ โซเดียมเป็นส่วนประกอบของเกลือที่เราใช้ประกอบอาหารกันทั่วไป ในเกลือหนึ่งส่วนจะประกอบด้วยโซเดียมถึง 40 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือก็จะเป็นคลอไรด์

ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้ออกแบบแบตเตอรี่โดยใช้เกลือโซเดียมเป็นขั้วแคโทดแทนที่การใช้ลิเธียม และมีฟอสฟอรัสขั้วแอโนด เกลือตามธรรมชาติจะมีโซเดียมเป็นไอออนประจุบวกและจะรวมกับคลอไรด์ที่มีไอออนเป็นประจุลบ แต่ในการทำแบตเตอรี่นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้สารประกอบไมโอ-อิโนซิทอล (myo-inositol) ที่มีประจุลบของไอออนเพื่อทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้า

มโอ-อิโนซิทอลอาจเป็นชื่อที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นหู แต่สันเป็นสารประกอบที่ได้จากรำข้าว ซึ่งเป็นสารประกอบอีกชนิดหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบของแบตเตอรี่ที่มีราคาถูก หลังจากการทดสอบแบตเตอรี่ชนิดใหม่นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าแบตเตอรี่ให้ประสิทธิของการเก็บกระแสไฟฟ้าที่ใกล้เคียงกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแต่ในราคาที่ถูกว่าถึง 80 เปอร์เซ็นต์

การทำงานของนักวิทยาศาสตร์ยังไม่เสร็จสิน การทดลองที่ผ่านมาเป็นการพัฒนาที่เน้นไปที่ขั้วแคโทดของแบตเตอรี่สำหรับการทดแทนลิเธียม  ขั้นตอนต่อไปพวกเขาจะทำการปรับปรุงขั้วแอโนดที่ทำจากฟอสฟอรัสเพื่อให้แบตเตอรี่ดังกล่าวยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการทดลองของการพัฒนาแบตเตอรี่โซเดียมไอออนในครั้งนี้ได้ถูกตีพิมพ์ในวารสาร the journal Nature Energy

 


 

ที่มา วารสาร the journal Nature Energy และมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด

 

error: กด RightClick แทน