นักวิทยาศาสตร์ผลิตสีที่ดูดความชื้นเพื่อผลิตพลังงานไฮโดรเจน

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย RMIT ประเทศออสเตรเลียได้พัฒนาสีที่สามารถดูดซึมความชื้นในอากาศ และแยกแก๊สไฮโดรเจนออกจากความชื้นได้สำเร็จ

สีที่ถูกผลิตขึ้นมานี้มีส่วนผสมของสารโมลิบดินัมซัลไฟด์ (molybdenum-sulphide) ที่มีคุณสมบัติคล้าย ๆ กับซิลิกาเจลที่ใช้ในการบรรจุสิ้นค้าจำพวกอิเล็กโทรนิกส์อาหารและยาเพื่อกำจัดความชื้น แต่ต่างซิลิกาเจลที่ว่าโมลิบดินัมซัลไฟด์ทำหน้าที่เป็นเหมือนสารกึ่งตัวนําหรือเซมิคอนดักเตอร์ด้วย และเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการแยกอะตอมของน้ำออกเป็นไฮโดรเจนและออกซิเจน

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าเมื่อนำสารโมลิบดินัมซัลไฟด์ผสมกับอนุภาคของไทเทเนียมออกไซด์จะทำให้กลายเป็นสีที่สามารถผลิตไฮโดรเจนจากพลังงานแสงอาทิตย์และความชื้นในอากาศได้ ไทเทเนียมออกไซด์เป็นสารที่ใช้เป็นสารที่ให้สีขาวในสีทาผนังบ้านที่ใช้กันอยู่ทั่วไปอยู่แล้ว และถ้านำสารสองชนิดนี้ผสมกันเราก็จะสามารถใช้ทาผนังบ้านที่ทำให้สามารถผลิตพลังงานไฮโดรเจนได้อีกด้วย

นักวิจัยผู้คิดค้น Distinguished Professor Kourosh Kalantar-zadeh and Dr Torben Daeneke ภาพโดย RMIT

สีผสมนี้จะทำงานได้ดีในพื้นที่ที่มีความชื้น แต่สภาพภูมิอากาศที่แห้งและร้อนใกล้ทะเลหรือมหาสมุทรก็เหมาะสมเช่นกัน เพราะแสงแดดที่ร้อนจะทำให้น้ำทะเลระเหยเป็นไอน้ำดังนั้นพื้นที่บริวณนี้ยังมีความชื้นที่เพียงพอที่จะสามารถผลิตพลังงานไฮโดรเจน

การทดลองนี้ยังเป็นการทดลองในระยะแรก ๆ ถ้าสีชนิดนี้เป็นสีที่มีประสิทธิภาพในการผลิตไฮโดรเจนที่ดีพอเพียงจะทำให้เราไม่เพียงแต่ทำให้ผนังของบ้านสวนงามเพียงอย่างเดียว แต่จะยังช่วยในการผลิตพลังงานสะอาดนำมาใช้อีกด้วย สิ่งที่ต้องการในการผลิตก็คือแสงแดดและความชื้นในอากาศ

การวิจัยในครั้งนี้ได้ถูกตีพิมพ์ในวารสาร American Chemical Society

 


 

ที่มามหาวิทยาลัย RMIT

 

error: กด RightClick แทน