น้ำมันถั่วเหลืองอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในสมอง

ภาพโดย United Soybean Board, Flickr

งานวิจัยใหม่ในสัตว์ทดลองของมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียที่ลิเวอร์ไซด์แสดงให้เห็นว่า น้ำมันถั่วเหลืองที่ไม่เพียงแต่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคอ้วนและโรคเบาหวานแล้วยังอาจมีผลกระทบต่อภาวะอาการทางระบบประสาทอีกด้วย เช่น โรคออตีสซีม โรคอัลไซเมอร์ และภาวะซึมเศร้า

น้ำมันถั่วเหลืองเป็นหนึ่งในชนิดของน้ำมันที่นิยมที่สุดในการใช้ปรุงอาหารประเภททอดในเอเชียและทั่วโลก และจากผลการทดลองที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ Endocrinology (วารสารที่เกี่ยวข้องกับวิทยาตอมไร้ท่อ) ซึ่งเป็นการทดลองผลกระทบในหนูทดลองจากการได้รับน้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันถั่วเหลืองดัดแปลงให้มีกรดไลโนเลอิกต่ำ และน้ำมันมะพร้าว

นักวิจัยกลุ่มนี้ก่อนหน้าเมื่อปี 2015 พบว่าน้ำมันถั่วเหลืองก่อให้เกิดโรคอ้วน โรคเบาหวาน การดื้อต่ออินซูลิน และการก่อตับไขมันในหนู และหลังจากนั้นในปี 2017 นักวิจัยกลุ่มนี้เช่นกันทำการทดลองพบว่ากรดลิโนเลอิกก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเป็นโรคอ้วนและการดื้อต่ออินซูลิน(โรคเบาหวาน)

การทดลองครั้งใหม่ของกลุ่มนักวิจัยกลุ่มนี้เป็นการศึกษาผลกระทบของน้ำมันถั่วเหลืองที่มีต่อระบบประสาท ซึ่งจากการทดลองพวกเขาพบว่า การรับประทานน้ำมันถั่วเหลืองจะทำให้ระบบการทำงานของสมองในส่วนไฮโปทาลามัสได้รับผลกระทบ แต่ในครั้งนี้ไม่พบว่ากรดลิโนเลอิกในน้ำมันถั่วเหลืองเป็นสาเหตุ

ไฮโปทาลามัสมีหน้าที่หลายอย่าง เช่น ควบคุมน้ำหนักของร่างกายโดยการควบคุมการเผาผลาญทางเคมี รักษาอุณหภูมิของร่างกาย ควบคุมการเจริญเติบโตทางกายภาพ และการตอบสนองต่อความเครียด จากการทดองในหนู นักวิทยาศาสตร์ได้พบยีนหลายตัวที่ได้ผลกระทบจากน้ำมันถั่วเหลือง หนึ่งในนั้นคือยีนที่มีหน้าที่ผลิตอ็อกซิโทซิน โดยที่พบว่าในหนูที่ได้รับน้ำมันถั่วเหลืองจากการทดลองมีอ็อกซิโทซินต่ำ

ทีมของนักวิจัยได้ยังได้พบยีนอื่น ๆ อีกประมาณ 100 ยีนที่ได้รับผลกระทบจากการได้รับน้ำมันถั่วเหลือง นักวิจัยเชื่อว่าการค้นพบนี้อาจไม่ใช้เป็นผลกระทบในทางด้านการเผาผลาญทางเคมีเพื่อพลังงานเท่านั้น แต่ยังมีผลกระทบต่อการทำงานของสมองอีกด้วย

นอกจากนี้ผลการวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าผลกระทบต่อสมองเกิดขึ้นในหนูที่ได้รับน้ำมันถั่วเหลืองเท่านั้น และไม่มีผลกระทบจากผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองอื่น ๆ หรือน้ำมันพืชอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองหลายชนิดมีน้ำมันในปริมาณเล็กน้อยเท่านั้นจึงไม่ส่งผลกระทบ และถั่วเหลืองมีสารประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายจำนวนมากเช่นกรดไขมันที่จำเป็นและโปรตีน

อย่างไรก็ตามการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยในหนูทดลองเท่านั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นในหนูไม่จำเป็นว่าจะเกิดขึ้นในมนุษย์เสมอไป นอกจากนั้นแล้วการศึกษานี้กระทำการทดลองกับหนูเพศผู้เท่านั้น

นักวิจัยยังไม่สามารถรู้ได้ว่า สารชนิดใดในน้ำมันถั่วเหลืองที่เป็นสาเหตุของการทำให้สมองในส่วนไฮโปทาลามัสเปลี่ยนแปลง แต่ที่แน่นอนก็คือมันไม่มีสามารถเหตุมาจากกรดลิโนเลอิก และไม่ใช้มีสาเหตุมาจากสติกมาสเตอรอล

 

 

error: กด RightClick แทน