จากการวิจัยพบว่าผู้ชายหลั่งจำนวนอสุจิลดลงกว่าครึ่งใน 40 ปีที่ผ่านมา

นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการศึกษาตรวจสอบอย่างมีระบบของจำนวนความเข้มข้นอสุจิในการหลั่งของผู้ชาย และพบว่าในระยะเวลาเพียง 40 ที่ผ่านมาจำนวนอสุจิลดลงไปเกือบครึ่งหนึ่ง ซึ่งผลที่ได้เป็นที่น่าตกใจเพราะแนวโน้มกำลังบ่งชี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับมนุษย์หรือไม่ยังไม่มีใครรู้

การตรวจสอบจำนวนอสุจิในปัจจุบันทำได้ง่าย และอสุจิที่มีความเข้มขน 15 ตัวต่อมิลลิลิตรขึ้นไปในการหลั่งของผู้ชายจะถือว่าปกติ การศีกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการทบทวนการศึกษาความเข้มข้นของจำนวนอสุจิจากการศึกษาอื่น ๆ ที่เคยทำมาระหว่างปี 1973 และ 2011 ที่พบว่าผู้ชายในอเมริกาเหนือ ยุโรป และออสเตรเลียโดยเฉลี่ยมีความเข้มขนของตัวอสุจิลดน้อยลง 1.4% ต่อปีซึ่งจนถึงปัจจุบันจากข้อมูลที่มีกว่า 40 การลดลงไปกว่าครึ่งของจำนวนอสุจิ

ผลการศึกษาถูกตีพิมพ์ในวารสาร journal Human Reproduction Update ซึ่งกระทำโดยกลุ่มของนักวิจัยทั่วโลก ซึ่งได้นำผลการศึกษา 185 การวิจัยที่กระทำกับอาสาสมัครผู้ชาย 42,935 ระหว่างปี 1973 และ 2011 โดยที่นักวิทยาศาสตร์ไดแบ่งกลุ่มการศึกษาออกเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มการศึกษาที่ได้จากอาสาสมัครจากประเทศตะวันตกที่รวมถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์รวมทั้งประเทศในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรป และกลุ่มการศึกษาที่ได้จากประเทศต่าง ๆ นอกเหนือจากกลุ่มแรก

ข้อสรุปของผลการศึกษาพบว่าความเข้มขนของอสุจิของชาวตะวันตกตกลงจาก 99 ล้านตัวต่อมิลลิลิตรมาอยู่ที่ระดับ 47.1 ล้านตัวต่อมิลลิลิตรซึ่งคิดเป็น 52.4% ในระยะเวลา 40 ปีของการศึกษา และนอกจากนั้นยังพบว่าจำนวนของอสุจิรวมทั้งหมดต่อการหลั่งของผู้ชายตะวันตกลดลงไปถึง 59.3 % ถึงแม้ว่าจำนวนยังที่ลดลงมายังถือมาเป็นจำนวนที่ปกติอยู่ แต่แนวโน้มการลดลงถือว่าเป็นที่น่าตกใจ

จากการศึกษาไม่พบการลดลงของความเข้มข้นอสุจิในผู้ชายจากประเทศนอกเหนือประเทศตะวันตก แต่นั้นก็ไม่ได้หมายถึงว่าผู้ชายในประเทศอื่น ๆ จะไม่มีปัญหาเช่นเดียวกัน เป็นเพราะว่าการศึกษาจำนวนอสุจิในประเทศอื่น ๆ โดยเฉพราะในประเทศที่กำลังพัฒนาไม่ค่อยมีการทำการศึกษาและบันทึกอย่างเป็นระบบเหมือนกับประเทศตะวันตก ซึ่งทำให้มีข้อมูลมีคุณภาพน้อยกว่ามาก

ในการวิจัยนี้ไม่ได้ทำการศึกษาสาเหตุของการลดลงของจำนวนอสุจิ แต่นักวิทยาศาสตร์คาดว่าการได้รับสารเคมีที่เพิ่มขึ้นของมนุษย์อาจมีบทบาทสำคัญ นอกจากนั้นยังเชื่อว่ามีการเชื่อมโยงกับน้ำหนักตัว การขาดการออกกำลังกาย การสูบบุหรี่เป็นต้น

ถึงแม้ว่าการลดลงของอสุจิจะลดลงไปกว่าครึ่งในรอบ 40 ปีจำนวนอสุจิยังถือว่าอยู่ในระดับปกติ และยังอยู่ในระดับที่ยังไม่น่าเป็นห่วง สิ่งที่น่าสนใจและมีความสำคัญจากการศึกษานี้ก็คือการวิจัยค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของการลดลงของจำนวนอสุจิ เพราะถ้าแนวโน้มยังเป็นไปแบบนี้เรื่อย ๆ และไม่มีการแก้ไข มนุษย์เราอาจจะต้องพึ่งพาการช่วยเหลือการตั้งครรภ์ทางวิทยาศาสตร์ในอนาคตก็เป็นได้

 

 


 

ที่มา Human Reproductive Update

ภาพ flickr

 

error: กด RightClick แทน