นักวิยาศาสตร์ใช้อสุจิในการขนส่งยาเพื่อไปทำลายเซลล์มะเร็ง

ภาพโดย Xu, Medina-Sánchez, etal

อสุจิเป็นส่วนสำคัญที่สุดส่วนหนึ่งที่ช่วยในการสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ในระบบการสืบพันธุ์ของมนุษย์และสัตว์ แต่ในไม่ช้าอสุจิอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกำจัดเซลล์มะเร็งภายในอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิงได้อีกด้วย

ความคิดที่ที่จะนำยาที่มีพิษไปยังเซลล์มะเร็งโดยไม่ทำลายเซลล์ที่ดีๆ อื่นๆ เป็นเป้าหมายหลักแต่เป็นความท้าทายในการรักษาโรคมะเร็ง ปัจจุบันการทำรักษาด้วยการทำคีโมบำบัดจะส่งสารพิษไปทั่วร่างกายซึ่งก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่ทำลายเซลล์ดีอืืนๆ ไปด้วยในกระบวนการรักษา

นักวิจัยจากสถาบัน Institute for Integrative Nanosciences และมหาวิทยาลัย Chemnitz University of Technology ในประเทศเยอรมันมีความคิดที่จะใช้อสุจิในการขนส่งยาไปสู่เซลล์มะเร็งในช่องคลอดของผู้หญิง โดยการบรรจุยาในฟองอากาศเล็ก ๆ ภายในอสุจิ

ในกรณีนี้อสุจิจะเป็นหนทางที่นี้ก็เพราะว่าอสุจิตามธรรมชาติได้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายในอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิงอยู่แล้ว เยื่อหุ้มเซลล์ของอสุจิสามารถใช้เป็นที่บรรจุยาและมันจะไม่ถูกทำลายโดยระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายระหว่างการขนส่งยาไปยังจุดหมายปลายทาง

นอกจากนั้นอสุจิตามธรรมชาติถูกออกแบบมาให้สามารถหลอมรวมกับเซลล์ของไข่ในระหว่างการปฏิสนธิ ดังนั้นเยื่อหุ้มของมันจึงมีความเหมาะสมในการทำให้สามารถส่งยาเข้าไปในเซลล์ของเซลล์มะเร็งได้อีกด้วย

นักวิทยาศาสตร์ทดสอบความคิดของเขาโดยการทำการทดลองด้วยเซลล์อสุจิของวัว โดยที่เซลล์อสุจิจะถูกแช่ด้วยยาเคโมที่มีชื่อว่าโดซอรูบิซิน (doxorubicin) ซึ่งเป็นยาที่ใช้รักษาโรคมะเร็งในอวัยวะสืบพันธุ์ของผู้หญิง

การนำทางของเชื่ออสุจิจะถูกนำทางโดยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เชื้ออสุจิจะถูกหุ้มด้วยชั้นบางของเหล็กขนาดนาโนสร้างขึ้นจากเครื่องปริ้นสามมิติ และตัวหุ้มบนหัวของเซลล์อสุจิจะมีแขนขนาดเล็ก 4 แขนที่จะงอเมื่อชนกับพนังของเซลล์มะเร็งเซลล์อสุจิที่มียาคีโมก็จะเข้าสนเซลล์มะเร็งส่งผลทำให้ยาถูกปลดปลอยเข้าไปในเซลล์มะเร็ง

การทดลองและวิจัยนี้ยังอยู่ในระยะแรก ๆ โดยที่กลุ่มของนักวิทจัยได้ตีพิมพ์ผลการวิจัยก่อนเผยแพร่อย่างเป็นทางการในเวปไซท์ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์เพื่อการหารือก่อนที่จะตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการอย่างเป็นทางการต่อไป

ถึงแม้ว่าการวิจัยนี้ยังคงเป็นการวิจัยในระยะแรก ๆ อยู่ก็ตาม แต่การนำความคิดที่จะดัดแปลงธรรมชาติเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดจากธรรมชาติเป็นแนวทางที่นักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อว่าถูกต้องและดีที่สุด เพราะสิ่งในธรรมชาติได้วิวัฒนาการมาและมีความสามารถในการทำงานอย่างหนึ่งอย่างใดได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วเพียงแต่เราจะต้องมาดัดแปลงให้ทำงานเพิ่มเติมตามที่เราต้องการ

 


 

ที่มา Cornell university Library  arXiv.org

 

error: กด RightClick แทน