ยารักษาเบาหวานสามารถหยุดการแพร่กระจายมะเร็งในเต้านม

Cancer-cell

มะเร็งเต้านมเป็นหนึ่งในโรคมะเร็งที่ร้ายแรงที่สุด ถ้ามะเร็งถูกพบในระยะแรก ๆ โอกาสของการขจัดมะเร็งให้หมดสิ้นก็มีมาก ในทางกลับกันถ้ามะเร็งพบในระยะหลังโอกาสที่มะเร็งได้แพร่กระจายไปส่วนอื่นของร่างกายก็มีมาก แต่นักวิทยาศาสตร์ได้พบตัวยาที่สามารถหยุดยั้งการแพร่กระจายของเชื้อมะเร็งได้แล้วเมื่อเร็ว ๆ นี้

ทีมงานของนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ค้นพบว่ายา pioglitazone ซึ่งเป็นยาที่ใช้รักษาโรคเบาหวานสามารถยับยั้งการแพร่กระจายของโรคมะเร็งได้ นักวิทยาศาสตร์พบว่าโดยการลดระดับของโปรตีนที่มีชื่อว่า NAF-1 จะมีผลโดยตรงกับการแพร่กระจายของเชื่อมะเร็งที่น้อยลง

Pioglitazone

ถ้าทำให้โปรตีน NAF-1 กลายพันธ์ุเพียงครั้งเดียวก็จะทำให้สามารถหยุดการแพร่กระจายของมะเร็งโดยการหยุดการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งเกือบจะสิ้นเชิ่ง  ทางทีมงานวิทยาศาสตร์กล่าวว่ามะเร็งเซลล์ต้องการโปรตีน NAF-1 ในการแบ่งตัวและเจริญเติบโต  ทางทีมงานยังกล่าวอีกว่านอกจากมะเร็งในเต้านมแล้วยังมีมะเร็งอีกหลายชนิดที่ต้องการโปรตีนนี้ในการเจริญเติบโตได้แก่ มะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งในกระเพาะอาหารมะเร็งปากมดลูกมะเร็งในตับและโรคมะเร็งกล่องเสียง

ดูเหมือนว่าโปรตีน NAF-1 มีความอ่อนไหว้กับยา pioglitazone การใช้ยาชนิดนี้ทำให้โปรตีน NAF-1 มีระดับน้อยลงโดยส่วนหนึ่งเพราะว่าหยุดระบบเลือดที่ไปเลี้ยงเนื้อร้าย ขั้นตอนต่อไปคือการที่ออกแบบยาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีผลกระทบต่อเชื้อมะเร็งโดยเฉพาะ

ทีมงานของนักวิทยาศาสตร์ได้แก่มหาวิทยาลัย Rice University ใน Texas  University of California, San Diego (UCSD) และ University of North Texas

 

อ่านเรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับมะเร็ง


 

error: กด RightClick แทน