ทดลองทางคลินิคกับยาตัวใหม่เพื่อกำจัด HIV ให้หมดสิ้น

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Case Western Reserve University School of Medicine ได้รับเงินวิจัย 2.5 ล้านดอลล่าร์ (หรือประมาณ 88 ล้านบาท) ในการทำวิจัยทางคลินิคกับมนุษย์ในการรักษาโรคไวรัสเอชไอวี (HIV) ด้วยยาสองชนิดรวมกัน เมื่อใช้แยกกันยาทั้งสองนี้เป็นยาที่ปลอดภัยและได้รับการอนุมัติจากองค์กรอาหารและยาของสหรัฐฯ แต่การทดลองทางคลินิคในครั้งนี้เป็นการใช้ยาสองชนิดที่แตกต่างกันร่วมกันเป็นครั้งแรกและนักวิทยาศาสตร์หวังว่าจะสามารถกำจัดเชื้อไวรัสให้หมดไปจากร่างกายได้

นักวิทยาศาสตร์ในการทดลองทางคลินิคนี้จะใช้ยาสองชนิดรวมกันให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคไวรัสเอชไอวี (HIV) ยาสองชนิดนี้คือ interleukin-2 (หรือ Il-2) ซึ่งเป็นโปรตีนที่ผลิตจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมนุษย์เองที่ได้รับการกระตุ้นพิเศษสำหรับการกำจัดเซลล์และจริง ๆ แล้วใช้ในการักษาโรคมะเร็งบางชนิด และโมโนโคลเนิลแอนติบอดี่ (monoclonal antibody)ที่ถูกทำวิศวะกรรมในห้องแลปให้มีหน้าที่ในการตรวจจับเชื้อไวรัส

การให้ยาสองชนิดนี้แยกกันจะสามารถลดจำนวนของไวรัสในร่างกายได้แต่ไม่ได้กำจัดให้หมดไป นักวิทยากล่าวว่าการทดลองในครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญและมีเป้าหมายที่จะกำจัดเชื้อไวรัสให้หมดไปอย่างสิ้นเชิง ยาทั้งสองชนิดนี้เป็นยาที่มีประสิทธิภาพแต่เชื้อไวรัสเอชไอวีเป็นเชื้อไวรัสที่มีความสามารถในการหลบเลี่ยงระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ดี เมื่อใช้ยาสองชนิดนี้รวมกันจะทำให้เกิดผลการกำจัดเชื้อไวรัสเอชไอวีพร้อม ๆ กันและเฉียบพลัน

ยาทั้งสองชนิดได้รับการอนุมัติใช้รักษาผู้ป่วยที่แตกต่างกันในปัจจุบัน แต่การใช้ยาสองชนิดนี้รวมกันยังไม่เคยมีการศึกษาทดลองมาก่อน การทดลองทางคลินิคในครั้งนี้ระยะแรกเพื่อต้องการดูว่ายาทั้งสองชนิดนี้สามารถใช้ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย เป้าหมายหลักของการศึกษาก็เพื่อศึกษาดูว่าการรักษาด้วยยาสองชนิดรวมกันจะสามารถกำจัดเชื้อไวรัสที่ซ่อนเร้นหรือแอบแฝงอยู่ในเซลล์ของร่างกายที่ติดเชื้อไวรัส การแอบแฝงของไวรัสในเซลล์ของภูมิคุ้มกันนี้เองที่ยากที่จะกำจัดมันให้หมดทำให้มันสามารถออกมาผลิตเชื้อไวรัสเมื่อตัวยาหายไป

IL-2 ( interleukin-2) จริง ๆ แล้วเป็นยาที่ได้รับการอนุมัติจากองค์กรอาหารและยาของสหรัฐฯสำหรับการรักษาโรคมะเร็ง แต่ตัวยานี้เป็นยาที่ไปกระตุ้นเซลล์ของภูมิคุ้มกันของร่างกายและยังกระตุ้นให้เชื้อเอชไอวีที่แอบแฝงอยู่ออกมาด้วยเพราะเชื้อเอชไอวีเหล่านี้แอบแฝงอยู่ในเซลล์ของภูมิคุ้มกันนั้นเอง ส่วนโมโนโคลเนิลแอนติบอดี่เป็นแอนติบอดี่ที่ถูกโคลนจากเซลล์ของภูมิคุ้มกันซึ่งคือโปรตีนชนิดที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับผิวของเชื้อไวรัสเอชไอวีและทำให้เชื้อไวรัสไม่สามารถเข้าไปติดเชื้อภายในเซลล์ของภูมิคุ้มกันได้ โมโนโคลเนิลแอนติบอดี่ยังช่วยให้เซลล์ของภูมิคุ้มกันของร่างกายเข้าทำลายเชื้อไวรัสที่แอปแฝงอยู่อีกด้วย

การทดลองจะกระทำ 64 อาทิตย์ โดยที่ผู้ป่วยในกลุ่มแรกจะได้รับแค่ยา IL-2 ในขณะที่กลุ่มที่สองจะได้รับยาทั้งสองชนิดคือ  IL-2 และ โมโนโคลเนิลแอนติบอดี่ โดยกลุ่มแรกเป็นการทดลองที่จะทำขึ้นเพื่อเป็นการยืนยันการใช้ยาชนิดนี้ซึ่งเคยมีการทำการทดลองก่อนหน้า เราหวังว่าการทดลองใช้ยาสองชนิดรวมกันจะทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถกำจัดเชื้อไวรัสเอชไอวีที่แอบแฝงอยู่ให้หมดสิ้น การศึกษาของนักวิทยาศาสตร์จะเริ่มต้นในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ปี 2017 กับผู้ป่วย 16 คน เราจะนำผลการทดลองทางคลินิกนี้มาให้ทราบต่อไป

 

อ่านเรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวรัสเอชไอวี


 

ที่มา มหาวิทยาลัย Case Western Reserve University School of Medicine

 

error: กด RightClick แทน