นักวิทาศาสตร์พบฝนพลาสมาที่แปลกไม่เคยเห็นกันมาก่อน

นักดาราศาสตร์ได้ค้นพบโครงสร้างสนามแม่เหล็กบนดวงอาทิตย์ที่นำไปสู่ปรากฏการณ์ที่นักดาราศาสตร์เรียกว่า ฝนพลาสมา ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่พลาสมาพุ่งตกกลับลงมายังผิวของดวงอาทิตย์ดังเช่นฝนตกอย่างแปลกประหลาดซึ่งไม่เคยสังเกตเห็นกันมาก่อน

การค้นพบครั้งนี้จะให้อธิบายหนึ่งต่อนักดาราศาสตร์ของความลึกลับของดวงอาทิตย์ที่มีเสมอมาว่าทำไมอุณหภูมิในโคโรนานั้นสูงกว่าที่ระดับพื้นผิวดวงอาทิตย์หลายล้านองศา

และคำตอบดูเหมือนซ่อนเล่นอยู่ในปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ที่ไม่เคยมีใครสังเกตเห็นมาก่อนนั้นก็คือการตกลงของฝนพลาสมาภายในโครงสร้างแม่เหล็กที่ถูกค้นพบใหม่ในครั้งนี้ที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่า Raining Null Point Topologies (หรือ RNPT)

บนพื้นโลกเมื่อพื้นผิวได้รับความร้อนน้ำก็จะระเหยกลายเป็นไอน้ำขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศก่อนที่จะเย็นควบแน่นภายในก้อนเมฆและกลายเป็นหยดฝนตกกลับลงมายังพื้นโลก บนผิวของดวงอาทิตย์ก็มีวัฏจักรคล้ายๆกันที่เรียกว่าฝนพลาสมาหรือฝนโคโรนา ซึ่งคือพลาสมาที่พุ่งขึ้นไปในชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์ตามสนามแม่เหล็กที่เห็นเป็นวง และเมื่อสูงขึ้นอุณหภูมิก็ต่ำลงทำให้พลาสมาตกกลับลงมาสู่พื้นดวงอาทิตย์

นักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบปรากฏการณ์นี้ได้ทำงานที่ศูนย์การบินอวกาศก็อดดาร์ดของนาซาในการศึกษาวิจัยฝนโคโลนาที่เกิดจากโครงสร้างแม่เหล็กขนาดใหญ่ที่เรียกว่าริ้วแสงหมวกนิรภัย(หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า helmet streamers) ซึ่งคือริ้วแสงพุ่งออกจากผิวของดวงอาทิตย์ออกไปในชั้นบรรยากาศไกลขึ้นไปเป็นล้านกิโลเมตร

ระหว่างการศึกษาโครงสร้างริ้วแสงหมวกนิรภัยนี้อยู่ได้สังเกตพบโครงสร้างลักษณะเดียวกัน แต่มีขนาดเล็กกว่ามากและทำให้เกิดปรากฏการณ์ฝนพลาสมาเช่นกัน ซึ่งริ้วแสงพุ่งขึ้นไปจากพื้นดวงอาทิตย์เพียงประมาณ 50,000 กิโลเมตร อาจดูเหมือนใหญ่แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปรากฏการณ์ฝนพลาสมาจากริ้วแสงหมวกนิรภัยโครงสร้างนี้มีขนาดเล็กกว่ามากมีขนาดเพียง 2 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกัน

ที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายว่าทำไมโคโลนาถึงร้อนกว่าพื้นผิวของดวงอาทิตย์  และเชื่อว่าจะต้องมีแหล่งความร้อนที่ไม่รู้จากที่ใดที่หนึ่ง การค้นพบของนักวิทยาศาสตร์ครั้งนี้อาจอธิบายแหล่งความร้อนนี้ซึ่งเกิดจากพลาสมาในวงแม่เหล็กไฟฟ้าเหนือพื้นผิวของดวงอาทิตย์ขนาดเล็ก อย่างไรก็ตามความคิดนี้ยังคงเป็นสมมุติฐานที่ซึ่งนักวิทยาศาสตร์จะต้องศึกษาหารายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อมาสนับสนุน

 

 

error: กด RightClick แทน