พบสาเหตุที่ทำให้ความเครียดก่อให้เกิดโรคหัวใจ

stress

ความเครียดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเป็นโรคหัวใจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอาจจะมีความรู้ในเรื่องนี้มานานแล้วแต่ไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายที่ส่งผลให้มีความเสี่ยงของการเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจ แต่การศึกษาของนักวิทยาศาสตร์นำโดยมหาวิทยาลัย Harvard Medical School ได้เปิดเผยสาเหตุนี้และได้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ The Lancet

ความเครียดเป็นปัจจัยเสียงต่อโรคที่สำคัญเช่นเดียวกับการสูบบุหรี่และการมีความดันโลหิตสูง จากการศึกษานักวิทยาศาสตร์พบว่าผลของความเครียดที่เกิดขึ้นลึกภายในสมองสามารถเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดหัวใจวายได้ และส่วนของอมิกดาลา (amygdala ) จะเป็นต้นต่อสาเหตุในการเพิ่มความเสี่ยงนี้

อมิกดาลาเป็นส่วนเนื้อเยื่อประสาทของสมองที่มีลักษณะเหมือนอัลมอนด์ในส่วนของสมองแต่ละข้าง อมิกดาลาเป็นส่วนของสมองที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับอารมณ์และสัญชาตญาณการอยู่รอดของมนุษย์และสัตว์ เช่น ความกลัว ความรัก และความโกรธ รวมถึงพฤติกรรมความก้าวร้าว 

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าเมื่อเรามีความเครียดอมิกดาลาจะส่งสัญญาณไปยังไขกระดูกให้ผลิตเซลล์เม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นเป็นเพิเศษ ซึ่งจะเป็นผลกระทบกับหลอดเลือดที่เป็นภาวะทำให้เกิดการอักเสบในพนังของหลอดเลือด และด้วยเหตุผลนี้เองที่ทำให้สามารถเกิดหัวใจวาย หลอดเลือดหัวใจตีบและหลอดเลือดสมองแตก

การศึกษาทำการติดตามอาสาสมัครกลุ่มหนึ่งจำนวน 293 คนเป็นเวลา 4 ปีโดยการสแกนสมองม้ามและหลอดเลือด และจากการติดตามพบว่ามีอาสาสมัคร 22 ที่เกิดป่วยเป็นโรคหัวใจขึ้นโดยที่ผู้ป่วย 22 คนนี้จะพบว่ามีการทำงานของอมิกดาลามากกว่า นักวิทยาศาสตร์ยังได้ทำการทดลองกับอาสาสมัครอีก 13 คนในการหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเครียดและการอักเสบในร่างกาย

และจากผลของการทดลองทั้งสองกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ได้พบว่าผู้ซึ่งมีระดับความเครียดสูงที่สุดจะมีระดับการทำงานของอมิกดาลาสูงที่สุดและมีข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงการอักเสบในเลือดและหลอดเลือด นักวิยาศาสตร์กล่าวว่าผู้ที่มีความเครียดสูงควรติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยเหลือในการจัดการกับความเครียดเพื่อลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจ

 


 

ที่มา The Lancet

 

 

error: กด RightClick แทน