พบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะชื่อ LHS 1140 มีสภาพเหมาะสมสําหรับสิ่งมีชีวิต

ภาพจิตนาการของศัลปิน   ภาพโดย M. Weiss/CfA

นักดาราศาสตร์ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาลที่พวกเขาคิดว่ามีความเป็นไปได้มากที่อาจจะเป็นดาวที่สามารถมีสิ่งมีชีิวิตอาศัยอยู่ได้ และดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดวงนี้มีชื่อว่า LHS 1140b

ดาวเคราะห์นอกระบบ LHS 1140b มีขนาด 6.6 เท่าของมวลโลกโคจรอยู่ในเขตวงโคจรที่สามารถมีสิ่งมีชีิวิตได้รอบดาวฤกษ์ของมันที่เป็นดาวแคระแดงที่อยู่ในกลุ่มดาวซีตัส(สัตว์ประหลาดแหล่งทะเล)และมีระยะทางจากโลกเพียง 40 ปีแสง ในทางดาราศาสตร์ถือว่าเป็นระยะทางที่ไม่ไกลถึงแม้ว่าความเป็นไปได้ในการเดินทางไปที่นั้นเป็นไปไม่ได้ในปัจจุบัน

ถึงแม้ว่าดาวเคราะห์ LHS 1140b จะโคจรใกล้กับดาวฤกษ์ของมันมากว่าโลกโคจรใกล้ดวงอาทิตย์ 10 เท่า แต่ดาวเคราะห์ได้รับแสงประมาณครึ่งหนึ่งของแสงที่โลกได้รับจากด้วงอาทิตย์ โดยที่ดาวเคราะห์จะโคจรรอบดาวฤกษ์ใช้เวลา 25 วัน

 

นักดาราศาสตร์ค้นพบดาวเคราะห์ได้อย่างไร

การค้นพบดาวเคราะห์ทำได้โดยการสังเกตเมื่อเวลาดาวเคราะห์โคจรมาบังดาวฤกษ์ของมันซึ่งจะทำให้มันปิดบังแสงและสามารถสังเกตเห็นได้จากกล้องโทรทรรศ์ และจากการตรวจวัดแสงที่ถูกบดบังนักดาราศาสตร์ก็สามารถคำนวณขนาดของดาวเคราะห์ดวงนี้ได้ซี่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 18,000 กิโลเมตร ใหญ่กว่าโลกของเราประมาณ1.4 เท่า

ทฤษฎีมีอยู่ว่าเมื่อดาวแคระแดงยังมีอายุไม่มากมันจะปลดปล่อยรังสีที่สามารถทำลายชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ที่โคจรรอบ ๆ และในกรณีนี้เนื่องจากดาวเคราะห์ LHS 1140b มีขนาดใหญ่ทำให้เชื่อว่ามีมหาสมุทรลาวาอยู่บนพื้นผิวได้เป็นล้าน ๆ ปี และความร้อนของมหาสมุทรลาวาจะทำให้เกิดไอน้ำขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศหลักจากที่ดาวฤกษ์มีกำลังอ่อนลง(รังสีที่ทำลายชั้นบรรยากาศหมดไป) และจะทำให้เกิดน้ำบนดาวเคราะห์ดวงนี้จากความชื่นที่อยู่ชั้นบรรยากาศของมันได้

ในช่วงเริ่มต้นนักดาราศาสตร์ได้ใช้กล้องโทรทรรศ์ในโครงการ MEarth หลังจากนั้นได้ใช้กล้อง HARPS ของสถาบันหอดูดาวยุโรป ESO ที่มีความสามารถมากกว่าในการค้นหาดาวเคราะห์ LHS 1140b และรายงานการค้นพบครั้งนี้โดยการตีพิมพ์ในวารสาร Nature 

ขั้นตอนต่อไปนักดาราศาสตร์จะใช้กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลในการศึกษาลายละเอียดของรังสีที่ดาวเคราะห์ LHS 1140b ได้รับจากดาวฤกษ์ของมันซึ่งจะเปิดเผยให้รู้ว่าความสามารถในการสนับสนุนสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์แห่งนี้จะมีข้อจำกัดอะไรเพิ่มเติมหรือไม่

 


 

ที่มา the European Southern Observatory

 

 

 

error: กด RightClick แทน