โมเลกุลพิเศษช่วยภูมิคุ้มกันทำลายเซลล์มะเร็ง

นักวิจัยจากบริกแฮมและโรคพยาบาลสตรีในบอสตันร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมเคมีมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์แอมเฮิร์สต์ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าโมเลกุลที่ออกแบบพิเศษช่วยเหลือเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกันในการเข้าทำลายเซลล์มะเร็งสำเร็จจากการทดลองกับหนู

เซลล์ชนิดหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราที่เรียกว่าแมกโครเฟจเป็นเซลล์ที่ใหญ่ที่สุดของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมีหน้าที่ทำลายเซลล์หรือโมเลกุลต่างๆที่แปลกปลอมภายในร่างกายที่รวมถึงเซลล์มะเร็งด้วย แมกโครเฟจจะเข้าทำลายเซลล์มะเร็งทันทีเมื่อพบมามีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้น แต่เซลล์มะเร็งมีกลไกทางเคมีที่ทำให้แมกโครเฟจหยุดหรืออ่อนกำลังลงจนเป็นผลทำให้เซลล์มะเร็งสามารถเจริญเติบโตได้อย่างอิสระ

แมกโครเฟจมีอยู่ด้วยกันสองชนิดคือ M1 และ M2 ซึ่งมีบทบาทการทำงานที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยที่แมกโครเฟจ M1จะมีหน้าที่เข้าทำลายและส่งสัญญาณบอกต่อๆกันเพื่อให้เซลล์ M1ทุกเซลล์เข้าทำลายสิ่งแปลกปลอม และ M2 จะช่วยบรรเทาการอักเสบหลังจากการเกิดบาดแผล แต่เซลล์มะเร็งมีกลไกทางเคมีพิเศษที่ไปยับยั้งไม่ให้ M1เข้าทำลายเซลล์มะเร็ง และนอกจากนั้นยังทำให้ M1กลายเป็นเซลล์ M2 ซึ่งเป็นเซลล์บรรเทาและซ่อมแซม

ผลการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Nature Biomedical Engineering ได้แสดงให้เห็นว่านักวิจัยพบวิธีการที่จะช่วยเซลล์ของระบบภูมิค้มกันของร่างกายในการหลีกเลี่ยงกลไกของเซลล์มะเร็งไม่ให้หลบเลี่ยงการเข้าทำลายของเซลล์ M1ได้

ผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้างโมเลกุลพิเศษที่สร้างขึ้นทางเคมีจากโมเลกุลขนาดเล็กกว่าที่ผูกมัดเข้าด้วยกันซึ่งเรียกว่าซูเปอร์โมเลกุล ซูเปอร์โมเลกุลมีคุณสมบัติไปหยุดสารยับยั้งการเข้าทำลายที่หลั่งโดยเซลล์มะเร็ง และในเวลาเดียวกันยังไปหยุดสัญญาณที่ทำให้เซลล์ M1 กลายเป็นเซลล์ M2 นั้นก็หมายความว่าเซลล์ M1 สามารถเข้าทำลายเซลล์มะเร็งได้ตามปกติ

หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ทดสอบซูเปอร์โมเลกุลกับหนูที่เป็นโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งผิวหนังระยะลุกลาม ประมาณ 10 วันหนูกลุ่มที่ไม่ได้รับการรักษาใดๆเลยมีเซลล์มะเร็งที่ใหญ่โตขึ้น ในขณะที่กลุ่มของหนูที่ได้รับยาที่มีใช้รักษาอยู่ในปัจจุบันมีเซลล์มะเร็งที่เล็กกว่า ส่วนกลุ่มของหนูที่ได้รับซูเปอร์โมเลกุลได้แสดงให้เห็นว่าซูเปอร์โมเลกุลได้ไปช่วยในการหยุดการเติบโตของเซลล์มะเร็งได้อย่างสมบูรณ์

ขั้นตอนต่อไปนักวิทยาศาสตร์จะทำการทดลองซ้ำและอาจทดสอบกับสัตว์ที่ใหญ่กว่าเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยและฤทธิ์ของสารประกอบนี้ก่อนที่จะสามารถนำสารประกอบเข้าสู่การทดลองทางคลินิกกับมนุษย์ต่อไป

มะเร็งเป็นโรคที่ร้ายแรงที่สุดที่ในปัจจุบันยังไม่มีวิธีการใดที่สามารถรักษาโรคมะเร็งในระยะลุกลามได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดีพอ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานักวิจัยมุ่งเน้นไปที่การทำภูมิคุ้มกันบำบัดอย่างเช่นการทดลองวิจัยในครั้งนี้ เราหวังว่าสารประกอบที่มีซูเปอร์โมเลกุลนี้จะนำไปสู่การช่วยเหลือผู้ป่วยได้จริงในอนาคต

 


 

วารสารวิจัยที่มา Nature Biomedical Engineering

 

 

error: กด RightClick แทน