ไต้หวันได้ผ่านกฎหมายการแต่งงานเพศเดียวกัน ประเทศแรกในเอเชีย

รัฐสภาไต้หวันได้ลงมติรับรองกฎหมายการสมรสเพศเดียวกันในวันศุกร์นี้ ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับแรกในเอเชีย และเป็นชัยชนะครั้งสำคัญของกลุ่มสิทธิพลเมืองทั่วทั้งภูมิภาค

ผู้สนับสนุนหลายหมื่นคนรวมตัวกันนอกรัฐสภาในไทเปเมืองหลวงของไต้หวันก่อนการลงคะแนนเสียง และในที่สุดหลังจากสองปีที่ศาลได้ตัดสินสั่งให้รัฐสภาบัญญัติกฎหมายดังกล่าวขึ้นมารัฐสภาไต้หวันก็ได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติการแต่งงานเพศเดียวกัน กฎหมายฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 24 พฤษภาคม

ในปี 2017 ศาลรัฐธรรมนูญของไต้หวันได้ตัดสินว่า กฎหมายที่มีอยู่จำกัดการแต่งงานระหว่างผู้ชายและหญิงเท่านั้นได้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ และศาลให้เวลารัฐบาลสองปีในการผ่านกฎหมายใหม่ซึ่งมีกำหนดสิ้นสุดในเดือนนี้

พระราชบัญญัติการแต่งงานเพศเดียวกันเกิดขึ้นได้แม้ว่าจะมีการต่อต้านจากประชาชนอย่างมากในความเท่าเทียมกันในการแต่งงาน ประชาชนชาวไต้หวันได้ปฏิเสธการแต่งงานเพศเดียวกันในการลงประชามติในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มสมาคมชาวคริสเตียน ถึงแม้ว่าการลงประชามติดังกล่าวนั้นเป็นเพียงการให้คำปรึกษาและไม่มีผลผูกพันใดๆ

การผ่านกฎหมายการแต่งงานเพศเดียวกันของไต้หวันนั้นได้ทำให้ประเทศกลายเป็นผู้นำของภูมิภาคเอเชียในการให้สิทธิที่เท่าเทียมกันสำหรับประชาชนชาวรักรวมเพศ ปัจจุบันประเทศที่มีกฎหมายรับรองการแต่งงานเพศเดียวกันนั้นส่วนใหญ่จะเป็นประเทศในตะวันตกในยุโรป สหรัฐฯ และอเมริกาใต้บางประเทศ

 

 

error: กด RightClick แทน