ภารกิจ TESS พบดาวเคราะห์นอกระบบที่เล็กที่สุด

ภาพโดย NASA’s Goddard Space Flight Center

ภารกิจดาวเทียมสำรวจดาวเคราะห์นอกระบบจากการโคจรผ่านขององค์การนาซ่า หรือ Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) ได้ค้นพบดาวเคราะห์ที่มีขนาดระหว่างโลกและดาวอังคารที่ได้รับการตั้งชื่อว่า L 98-59b ซึ่งเป็นดาวเคราะห์นอกระบบที่เล็กที่สุดที่เคยค้นพบมาโดยภารกิจ เทส (TESS)

ภารกิจ เทส (TESS) เป็นภารกิจสำรวจค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบโดยการสังเกตการโคจรผ่านดาวฤกษ์ ภารกิจดำเนินการโดยสถาบันเอ็มไอที (MIT) ในเมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์ และบริหารจัดการโดยศูนย์การบินอวกาศก็อดดาร์ด (Goddard Space Flight Center) ขององค์การนาซ่า

นอกจากการค้นพบดาวเคราะห์ L 98-59b เทสยังค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบอีกสองดวงที่โคจรรอบดาวฤกษ์ดวงเดียวกัน ซึ่งได้รับการตั้งชือว่า L 98-59c และ L 98-59d โดยที่ดาวทั้งสองมีขนาดใหญ่กว่าโลก

ภาพโดย NASA’s Goddard Space Flight Center

ดาวเคราะห์นอกระบบ L 98-59b มีขนาดเล็กกว่าโลกประมาณ 20% และมีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่ดาวเทียมเทสเคยค้นพบมา L 98-59b โคจรอยู่รอบดาวฤกษ์ L 98-59 ของมันซึ่งเป็นดาวคระชนิด เอ็ม (ซึ่งคือดาวคระแดงที่ให้ความร้อนประมาณ  3,900 K)

ส่วนดาวเคราะห์อีกสองดวงที่โคจรรอบดาวฤกษ์ดวงเดียวกัน L 98-59c และ L 98-59d นั้นมีขนาดใหญ่กว่าโลกประมาณ 1.4 และ 1.6 เท่าตามลำดับ ดาวทั้งสามดวงนั้นไม่ได้อยู่ในเขตที่เอื้อการอาศัยของสิ่งมีชีวิตหรือเขตที่มีระยะห่างจากดาวฤกษ์เหมาะสมที่ทำให้น้ำมีอยู่บนพื้นผิดของดาวเคราะห์ได้

 

 

 

error: กด RightClick แทน