แบคทีเรียซัลโมเนลลาอาจจะสามารถใช้รักษาโรคมะเร็งในอนาคต

salmonella

แบคทีเรียซัลโมเนลลาที่เป็นสาเหตุทำให้มีอาการอาหารเป็นพิษสามารถใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง แบคทีเรียซัลโมเนลลามีคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์โดยมีความสามารถในการเข้าไปในเซลล์และทำการแบ่งตัวภายในเซลล์นั้น นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย University of Missouri ได้ทำการวิจัยและทดลองพัฒนาแบคทีเรียซัลโมเนลลาที่ไม่มีเชื้อโรคเพื่อมุ่งเป้าไปทำลายเซลล์ของมะเร็ง

คุณสมบัติของแบคทีเรียซัลโมเนลลาสำหรับการเข้าไปในเซลล์แล้วเกิดการแบ่งเซลล์ภายในเซลล์จะเป็นผลทำให้เซลล์นั้นถูกทำลายซึ่งนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าแบคทีเรียชนิดนี้เป็นตัวเลือกสำหรับการบำบัดรักษาโรคต่างเช่นโรคมะเร็งด้วยแบคทีเรีย (bacteriotherapy)

นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการทดลองในห้องทดลองกับหนูโดยการพัฒนาด้วยการแก้ไขพันธุกรรมเชื้อแบคทีเรียซัลโมเนลลาที่ไม่ทำให้เกิดโรคและทำให้เชื้อมุ่งเป้าไปที่เซลล์มะเร็งโดยเฉพาะ แบคทีเรียที่แก้ไขพันธุกรรมมีชื่อว่า CRC2631 การทดลองนักวิทยาศาสตร์ทำโดยการฉีดเชื้อไปในระบบไหลเวียนของเลือดกับหนูที่มีมะเร็งต่อมลูกหมาก ผลการทดลองพบว่ามะเร็งในต่อมลูกหมากมีขนาดลง 20 เปอร์เซนท์เหมือเปรียบเทียบกับหนูที่ไม่ได้รับเชื้อ การศึกษานี้ได้ลงในวารสารทางวิชาการ PLOS ONE

แบคทีเรีย CRC2631 เกิดมาจากแบคทีเรียซัลโมเนลลาที่ได้เก็บไว้ในลอดทดลองในอุณภูมิห้องกว่า 50 ปีซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียที่กลายพันธุ์ถูกเก็บสะสมโดยนักพันธุศาสตร์ Milisav Demerec ที่สถาบันมะเร็งของสหรัฐอเมริกา มีการเก็บสะสมมากว่า 20,000 ตัวอย่างและครึ่งหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ใช้สำหรับการวิจัยเกี่ยวกับการวินิจฉัยและรักษามะเร็ง

ผลการวิจัยเป็นที่น่าพอใจซึ่งสามารถนำไปพัฒนาต่อเพื่อที่จะใช้เป็นทางเลือกอีกวิธีรักษาโรคมะเร็งโดยเฉพาะการช่วยในการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อมะเร็ง

 

อ่านเรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับมะเร็ง


 


ที่มา University of Missouri 
error: กด RightClick แทน