ขุดค้นพบซากมนุษย์ยักษ์ดึกดำบรรพ์อายุกว่า 5,000 ปีในจีน

นักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยชานตงในประเทศจีนได้ทำการค้นพบซากโคลงกระดูกโบราณของคนยักษ์ซึ่งถูกฝังไว้เมื่อประมาณ 5,000 ปีก่อน

ซากกระดูดถูกค้นพบในมณฑลซานตงทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน หนึ่งซากกรดูกที่พบเป็นของผู้ชายที่มีความสูงกว่า 1.9 เมตร และซากกระดูกของผู้ชายอีกจำนวนหนึ่งที่มีความสูงกว่า 1.8 เมตร ซี่งเมื่อ 5,000 ในพื้นที่เหล่านี้ยังคงเป็นยุคของยุคหินนีโอลิธิคอยู่(หรือยุคหินใหม่)ที่ทำให้ความสูงของคนในระดับนี้ถือว่าเป็นความสูงของคนที่สูงกว่าปกติ ความสูงดังกล่าวเป็นความสูงที่วัดจากซากกระดูดดังนั้นในขณะที่บุคคลเหล่านี้ยังมีชีวิตอยู่ความสูงจะมากกว่า 1.9 เมตรอย่างแน่นอน

เพื่อการเปรียบเทียบความสูงเฉลี่ยของผู้ชายอายุ 18 ปีในมณฑลซานตงในปัจจุบันคือ 1.753 เมตร และความสูงโดยเฉลี่ยของผู้ชายในประเทศจีนทั้งประเทศอยู่ที่ 1.72 เมตร ถึงแม้ว่าในปัจจุบันอาหารการกินของผู้คนในบริเวณนั้นจะถือว่าดีแต่ยังมีความสูงที่ไม่เท่ากับซากกระดูดเหล่านี้ และเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ชายในยุโรปในยุคเดียวกันมีความสูงเฉลี่ยเพียง 1.65 เมตรเท่านั้นทำให้ซากกระดูดของคนที่พบจะต้องเป็นคนที่สูงกว่าคนปกติทั่วไปในยุคนั้น

ทีมของนักโบราณคดีได้ทำการขุดค้นมาตั้งแต่ปีที่แล้ว และจนถึงวันนี้พบหลุมฝังศพทั้งหมด 205 แห่ง และหลุมบวงสรวงอีก 20 หลุมพร้อมกับซากม้าอีก 104 ตัว จากการที่พบซากของคนสูงใหญ่จึงทำให้เชื่อได้ว่าผู้คนบริเวณนี้ที่เรียกว่าผู้คนของวัฒนธรรมลองซานจะต้องมีอาหารการกินที่ดี ยุคหินนีโอลิธิคเป็นยุคที่การเกษตรกรรมได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งอสจจะทำให้ผู้คนบริเวณนี้ได้รับอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์กว่าที่บริเวณอื่น ๆ ที่ทำให้ได้รูปร่างของพวกเขาใหญ่กว่าคนปกติในยุคเดียวกัน

ซากกระดูดของคนที่สูงที่สุดพบในหลุมศพที่ใหญ่ที่สุดที่ทำให้เชื่อได้ว่าคนนั้นจะเขาผู้นี้อาจจะเป็นผู้ที่สำคัญและอาจจะทำให้รับอาหารการกินและการเป็นอยู่ที่ดี นอกเหนือจากซากโครงกระดูดของมนุษย์ที่พบนักโบราณคดียังพบกระดูดและฟันของหมูซึ่งทำให้เชื่อว่าชาวบ้านในหมูบ้านเลี้ยงหมูและสัตว์ เครื่องปั้นดินเผาหลากสีสันและวัตถุที่ทำจากหยกก็พบในบริเวณนั้นเช่นกัน

 


 

ที่มามหาวิทยาลัยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยชานตง และสำนักข่าว Xinhua

ภาพโดย Shandong University’s school of history and culture

 

 

error: กด RightClick แทน