“โซนแห่งความตาย” ในอ่าวเม็กซิโกจะใหญ่เป็นอันดับสองเท่าที่เคยบันทึกมา

ในช่วงหน้าร้อน(เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน)ของทุก ๆ ปีในอ่าวเม็กซิโกจะเกิดเขตพื้นที่ในทะเลที่รู้จักกันว่า “โซนแห่งความตาย” ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ในทะเลที่มีปริมาณออกซิเจนมีอยู่ต่ำมากขนาดเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลบริเวณดังกล่าว และในปีนี้นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่า โซนแห่งความตาย จะแผ่ขยายกว้างครอบคลุมพื้นที่ทะเลที่กว้างใหญ่เป็นอันดับสองเท่าที่เคยบันทึกกันมา

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยรัฐลุยเซียนากล่าวว่า โซนแห่งความตาย ของหน้าร้อนปีนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 14,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งคิดเป็นพื้นที่มีขนาดใหญ่กว่ากรุงเทพเกือบ 10 เท่าตัว

โดยปกติ โซนแห่งความตาย ในอ่าวเม็กซิโกจะอยู่ที่ประมาณ 8,544 ตารางกิโลเมตร และความกว้างใหญ่ที่สุดของโซนแห่งความตายที่เคยบันทึกอยู่ที่ 14,123 ตารางกิโลเมตรซึ่งเกิดขึ้นในหน้าร้อนปี 2017

โซนแห่งความตายเกิดในบริเวณพื้นที่ใต้ทะเล ซึ่งเป็นบริเวณที่มีออกซิเจนในน้ำไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนสิ่งชีวิตทางทะเล ทุก ๆ ปีเนื่องจากปุ๋ยจาการเกษตร และสารอาหารจากดินที่อุดมสมบูรณ์ไหลจากแม่น้ำมิสซิสซิปปีของสหรัฐฯลงสู่ปากอ่าวเม็กซิโก

สารอาหารมาปริมาณที่มากที่มากับตะกอนเหล่านี้ไหลลงสู่ทะเลในอ่าวเม็กซิโกทำให้สาหร่ายและพืชน้ำเจริญเติบโตเพิ่มจำนวนมหาศาล สาหร่ายและพืชน้ำมีจำนวนมากจนทำให้น้ำทะเลบรเวณนั้นขาดออกซิเจน และเมื่อน้ำขาดออกซิเจนในบริเวณดังกล่าวก็จะไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เลย

อ่าวเม็กซิโกถือว่าเป็นอ่าวที่มี โซนแห่งความตาย ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก การคาดการณ์และการวัดโซนแห่งความตายประจำปีของในอ่าวอ่าวเม็กซิโกเกิดขึ้นทุกปีและได้เริ่มต้นการจดบันทึกขึ้นครั้งแรกในปี 1985

โซนแห่งความตายจะเกิดขึ้นทั่วโลกในบริเวณที่แม่น้ำขนาดใหญ่นำสารอาหารที่อุดมไหลลงสู่ทะเล และส่วนใหญ่ในเขตที่ค่อนข้างหนาว สำหรับประเทศไทยโซนแห่งความตายก็หากเกิดจะอยู่บริเวณที่ปากอ่าวบริเวณที่แม่น้ำเจ้าพระยาไหลลงสู่อ่าวไทยแต่ส่วนใหญ่จะไม่ใหญ่หรือแม้แต่ไม่เกิดขึ้น

 

 

error: กด RightClick แทน