สถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตร MBA ที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2017

ทุกปีหนังสือพิมพ์ Financial Times จะจัดอันดับของสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตร MBA และอันดับของมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตร MBA ที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2017 ได้ถูกจัดอันดับออกมาแล้ว

การจัดอันดับของไฟแนนเซียลไทมส์ได้กระทำโดยการรวบรวมข้อมูลจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่รวมถึงเงินเดือนเฉลี่ยหลักจากจบการศึกษาไปแล้วสามปี การเพิ่มของเงินเดือนเฉลี่ยหลักจากสามปี และเปอร์เซ็นต์ของผู้ที่ได้รับการเสนองานหลังจากจบการศึกษาภายสามเดือน

และรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นสถาบันการศึกษา 10 อับดับที่มีหลักสูตร MBA ที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2017 โดยที่เงินเดือนคือเงินเดือนเฉลี่ยหลังจากจบการศึกษาไปแล้วสามปี

 

1  Insead business school    ประเทศฝรั่งเศส เงินเดือน 167,657 ดอลลาร์ต่อปี

2  Stanford Graduate School of Business    ประเทศสหรัฐฯ    เงินเดือน 195,322 ดอลลาร์ต่อปี

3  University of Pennsylvania: Wharton    ประเทศสหรัฐฯ    เงินเดือน 181,634 ดอลลาร์ต่อปี

4  Harvard Business School    ประเทศสหรัฐฯ   เงินเดือน 178,113    ดอลลาร์ต่อปี

5  University of Cambridge: Judge    ประเทศสหราชอาณาจักร เงินเดือน 164,462    ดอลลาร์ต่อปี

6  London Business SchoolFeatured business school    ประเทศสหราชอาณาจักร เงินเดือน 154,567   ดอลลาร์ต่อปี

7  Columbia Business School    ประเทศสหรัฐฯ  เงินเดือน   172,624    ดอลลาร์ต่อปี

8  IE Business SchoolFeatured business school    ประเทศสเปน เงินเดือน 168,923 ดอลลาร์ต่อปี

9  University of Chicago: Booth    ประเทศสหราชอาณาจักร เงินเดือน 168,200 ดอลลาร์ต่อปี

10  Iese Business School    ประเทศสเปน เงินเดือน 147,596 ดอลลาร์ต่อปี

 


 

ที่มา Financial Times

 

error: กด RightClick แทน