มะเขือเทศจะมีรสชาติดีขึ้นในอนาคตจากการค้นพบยีนที่รับผิดชอบในรสชาติ

tomatoes2

ถึงแม้ว่ามีต้นกำเนิดในทวีปอเมริกากลางและใต้มะเขือเทศเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในอาหารในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศในแทบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มะเขือเทศมีการเพาะพันธุ์เป็นระยะเวลาเป็นร้อย ๆ ปี และที่ผ่านมามีการเน่นในเรื่องของคุณลักษณะทางการพานิขย์เช่นขนาดและการเก็บรักษาได้นานแทนที่จะเน่นในเรื่องของรสชาติ รสชาติของมะเขือเทศขนาดใหญ่ในปัจจุบันมีรสชาติที่จืด แต่หลังจาการทำการวิจัยมากกว่าทศวรรษนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย University of Florida ซึ่งได้ค้นพบวิธีที่จะทำให้มะเขือเทศรสชาติดีขึ้น

เราจะเห็นว่ามะเขือเทศถูกใช้ส่วนใหญ่ในการประกอบอาหารกันแต่จริง ๆ แล้วมะเขือเทศถูกจัดอยู่ในกลุ่มของผลไม้ มะเขือเทศลูกเล็กโดยเฉพาะมะเขือเทศป่าจะมีรสชาติที่อร่อยกว่ามะเขือเทศลูกใหญ่ๆซึ่งในปัจจุบันส่วนใหญ่จะมีรสจืด นักวิทยาศาสตร์หลังจากได้ทำการวิจัยมานานหลายปีได้ตีพิมพ์ผลงานของพวกเขาในวารสารทางวิชาการ Science ที่แสดงให้เห็นถึงการค้นพบสารประกอบเคมีที่เป็นตัวทำให้มะเขือเทศมีรสชาติเฉพาะของมัน นอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ยังได้พบยีนของมะเขือเทศที่เป็นคำสั่งให้เซลล์ผลิตสารประกอบทางเคมีนี้ด้วย

จากการค้นพบยีนที่รับผิดชอบในคำสั่งของการผลิตสารประกอบเคมีที่เป็นรสชาติของมะเขือเทศจะทำให้ในอนาคตอันใกล้นักวิทยาศาสตร์สามารถช่วยเกษตรกรในการเพาะพันธุ์มะเขือเทศที่มีรสชาติที่ดีและแข็งแรงที่ดีพอที่จะแพร่พันธุ์ต่อไป นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการค้นพบครั้งนี้จะเป็นจุดสำคัญที่ในอนาคตที่จะทำให้เราเห็นมะเขือเทศปกติที่มีรสชาติจืดมีรสชาติดีขึ้น

นักวิทยาศาสตร์อธิบายว่ามะเขือเทศในปัจจุบันที่สูญเสียรสชาติอย่างทุกวันนี้ก็เพราะว่าเกษตรกรเพาะพันธุ์มะเขือเทศเพื่อการพาณิชย์ต้องการให้สามารถเก็บรักษามะเขือเทศให้มีอายุใช้รับประทานได้นาน ๆ และป้องกันจากโรคต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันแต่มันทำให้มะเขือเทศสูญเสียรสชาติของมันไป

tomatoes3

ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ทีมงานของนักวิจัยได้วิเคราะห์ชนิดของมะเขือเทศ 398 ชนิดรวมถึงมะเขือเทศป่าซึ่งส่วนใหญ่จะมีรสชาติดีกว่าแต่ลูกเล็ก การวิเคราะห์นี้ก็เพื่อหาสารประกอบเคมีและยีนที่ทำให้รสชาติของมะเขือเทศดี มะเขือเทศทั้งหมดปลูกทั้งในห้องเรือนกระจกและในสวน และมีนักชิมรสชาติประมาณ 70 ถึง 100 เพื่อให้คะแนนรสชาติของมะเขือเทศในแต่ละชนิด

นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ของมะเขือเทศเพื่อหาจำนวนผสมของน้ำตาลกรดและกลิ่นที่นักชิมให้คะแนนสูง จากการทดลองพวกเขาได้พบสารประกอบเคมีมากกว่า 60 ชนิดที่ดูเหมือนจะเป็นตัวทำให้เกิดรสชาติที่ดีในมะเขือเทศ ขณะเดียวกันนักวิทยาศาสตร์ที่ร่วมในการทดลองจากประเทศจีนได้ทำลำดับพันธุกรรมดีเอ็นเอของมะเขือเทศทั้งหมด 398 ชนิด ซึ่งผลจากการทดลองนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์ได้ยีนที่เป็นตัวรับผิดชอบในการให้คำสั่งเพื่อผลิตสารประกอบเคมีที่ให้รสชาติและกลิ่นที่ทำให้มะเขือเทศมีรสชาติที่ดีและเฉพาะ

ในแต่ละประเทศอาจจะชอบรสชาติของมะเขือเทศแตกต่างกันไป ในเอเซียส่วนใหญ่อาจจะชอบรสชาติหวานนำ ส่วนประเทศอื่น ๆ อาจจะชอบรสเปรี้ยว ๆ หวาน ๆ ที่จำนวนเท่า ๆ กัน แต่ที่สำคัญนักวิทยาศาสตร์มีข้อมูลทั้งหมดที่จะช่วยเกษตรกรเพาะพันธุ์มะเขือเทศที่รสชาติตามที่ต้องการ เราต้องมารอดูกันว่าเมื่อไรการค้นพบนี้จะสามารถเผยแพร่ไปยังผู้ปลูกมะเขือเทศซึ่งเราหวังว่าจะเป็นอนาคตที่ไม่ใกล้

 


 

ที่มา Science

 

error: กด RightClick แทน