นักวิทยาศาสตร์พบซากฟอสซิล นกแก้วยักษ์ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เฮราคลีส อินเอ็กส์เป็กเตตัส ภาพโดย Brian Choo; Prof Paul Scofield, Canterbury Museum

จากรายการศึกษาวิจัยตีพิมพ์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์ได้พบซากฟอสซิลนกแก้วยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบมาบนโลก ซากฟอสซิลของนกแก้วยักษ์ดังกลาวมีขนาดสูงถึง 1 เมตรน้ำหนักตัวประมาณ 7 กิโลกรัมถูกขุดพบในประเทศนิวซีแลนด์

ในความเป็นจริงแล้วซากฟอสซิลของนกแก้วยักษ์ได้ถูกขุดพบตั้งแต่ปี 2008 และถูกเก็บไว้ในห้องเก็บโบราณวัตถุ โดยก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า ซากฟอสซิลเป็นของนกอินทรีดึกดำบรรพ์ซึ่งเป็นซากสัตว์ที่พบกันมาก่อน ณ โบราณสถานที่ขุดพบนกแก้วยักษ์นักวิทยาศาสตร์ยังพบซากฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ จากยุคไมโอซีนตอนต้น ๆ อีกด้วย

จากสถาพแวดล้อมของโบราณสถานนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า เมื่อประมาณ 16 ล้านปีก่อนในสถานที่ปัจจุบันคือประเทศนิวซีแลนด์ นกยักษ์ตัวหนึ่งได้ตายลงและจมลงสู่ก้นทะเลสาบ การตายของมันได้ถูกเก็บรักษาไว้ในรูปฟอสซิลในชั้นของทรายและดินเหนียว จนกระทั้งปี 2008 ได้ถูกค้นพบและกลายเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับนักวิทยาศาสตร์ได้การศึกษานกแก้วยักษ์ดึกดำบรรพ์

นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นหานกยักษ์ยุคก่อนประวัติศาสตร์จำนวนมากมาย แต่เมื่อมาพบนกแก้วยักษ์สายพันธุ์นี้ก็ยังคงทำนักวิทยาศาสตร์ตกตะลึงเนื่องจากขนาดของมัน นกแก้วยักษ์สายพันธุ์นี้ได้รับการตั้งชื่อว่า เฮราคลีส อินเอ็กส์เป็กเตตัส (Heracles inexpectatus)

เปรียบเทียบขนาดของ เฮราคลีส อินเอ็กส์เป็กเตตัส กับมนุษย์ ภาพโดย Brian Choo; Prof Paul Scofield, Canterbury Museum

ปัจจุบันมีสายพันธุ์ของนกแก้วราว 350 สายพันธุ์ นกแก้วที่ใหญ่ที่สุดคือ นกแก้วกากาโป (kakapo) ซึ่งเป็นนกแก้วที่บินไม่ได้และมีทินฐานอาศัยอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์มีขนาดลำตัวยาวประมาณ  58 ถึง 64 ซม. และน้ำหนักประมาณ 2 ถึง 4 กิโลกรัม ซึ่งเล็กกว่า เฮราคลีส อินเอ็กส์เป็กเตตัส อยู่มากที่มีขนาดสูงประมาณ 1 เมตรและมีน้ำหนักถึง 7 กิโลกรัม

นักวิทยาศาสตร์ประเมินขนาดของนกแก้วยักษ์โดยการวัดและคำนวณจากกระดูกขาสองข้างที่พบ นักวิทยาศาสตร์ได้เปรียบเทียบกระดูกเพื่อคำนวณหาสัดสวนจากโครงกระดูกในตัวอย่างที่เก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์เซาท์ออสเตรเลียและตัวอย่างอื่นๆทางอิเล็กทรอนิกส์ของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งสมิธโซเนียน

นกแก้วยักษ์ เฮราคลีส อินเอ็กส์เป็กเตตัส เชื่อได้ว่าอาศัยอยู่บนโลกในยุคไมโอซีนตอนต้นเมื่อประมาณ 23 ถึง 16 ล้านปีก่อนซึ่งเป็นยุคเดียวกับที่เอปหรือลิงไม่มีหางได้เริ่มวิวัฒนาการขึ้นมา นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่านกแก้วยักษ์ไม่สามารถบินได้ และหากินตามพื้นดิน นอกจากนั้นนักวิทยาศาสตร์ยังเชื่อว่านกแก้วยักษ์เป็นสัตว์กินเนื้อ

 

 

error: กด RightClick แทน