นักวิทยาศาสตร์พบน้ำจำนวนมากอยู่ลึกภายในดวงจันทร์

การศึกษาของนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบราวน์ที่ตีพิมพ์ผลการวิจัยในวารสาร Nature Geoscience เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2017 แสดงให้เห็นว่าภายในโครงสร้างของดวงจันทร์ประกอบด้วยน้ำปริมาณมาก

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบราวน์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมในการศึกษาการสะสมของชั้นหินที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ ข้อมูลจากดาวเทียมชี้ให้เห็นว่าการระเบิดของภูเขาไฟได้นำพาแม็กม่าขึ้นมาสู่พื้นผิวของดวงจันทร์จากส่วนลึกภายใน

การศึกษาก่อนหน้านี้พบร่องรอยของน้ำแข็งในบริเวณส่วนที่มืดของขั้วของดวงจันทร์ อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าน้ำเหล่านี้เกิดขึ้นจากไฮโดรเจนที่มาจากลมสุริยะ จากการศึกษาในครั้งนี้ได้เปิดเผยว่าน้ำจำนวนมากสะสมอยู่ในส่วนของเนื้อโลกซึ่งเป็นส่วนภายในโครงสร้างโลกที่อยู่ระหว่างเปลือกโลกกับแกนของโลก โดยเชื่อว่าน้ำถูกนำมาสู่ดวงจันทร์ในช่วงเวลาของการเกิดขึ้นของดวงจันทร์ซึ่งก่อนที่ดวงจันทร์จะแข็งตัว

ส่วนที่เป็นสีแสดงถึงพื้นที่ที่อาจจะมีน้ำ ในส่วนที่เป็นสีเหลืองและแดงอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีน้ำเป็นจำนวนมาก ภาพโดย Milliken lab/Brown University

นักวิทยาศาสตร์ได้วิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมจากเครื่องมือสำรวจแร่ธาตุที่อยู่บนยานสำรวจอวกาศ Chandrayaan-1 ที่ใช้การสะท้อนของแสงแดดในแถบความถี่ที่มองเห็นและแถบความถี่ใกล้แสงอินฟาเรด

ในการประมาณปริมาณน้ำที่สะสมอยู่ในชั้นหินภูเขาไฟได้นักวิทยาศาสตร์จะต้องแยกการสะท้อนของน้ำและอินฟาเรดออกจากการสะท้อนของความร้อนของผิวดวงจันทร์  โดยที่แร่ธาตุแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติในการสะท้อยแสงที่แตกต่างกัน และโมเลกุลของน้ำ H2O และ OH จะดูดซับแสง ดังนั้นข้อมูลดาวเทียมที่เปิดเผยในส่วนของพื้นที่ที่สะท้อนแสงน้อยแสดงว่ามีส่วนประกอบของ H2O ซึ่งคือน้ำหรือ OH 

การศึกษาจากข้อมูลดาวเทียมแสดงให้เห็นว่าในส่วนของชั้นหินภูเขาไฟบนดวงจันทร์จะมีส่วนประกอบของน้ำอยู่ ซึ่งอธิบายได้ว่าแม็กม่าจะต้องนำชั้นหินเหล่านี้มาจากส่วนลึกภายในของดวงจันทร์ และแสดงให้เห็นว่าส่วนของเนื้อของดวงจันทร์จะมีน้ำเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามการที่น้ำเข้าไปอยู่ในส่วนลึกภายในดวงจันทร์คงจะเป็นอีกคำถามที่นักวิทยาศาสตร์จะต้องศึกษาต่อไป และนั้นอาจจะเป็นคำตอบอย่างเป็นนัยว่าน้ำบนโลกเกิดขึ้นมาได้อย่างไร

ขั้นตอนต่อไปนักวิทยาศาสตร์จะทำการทำแผนที่โดยละเอียดบริเวณส่วนที่มีการสะสมของน้ำเป็นจำนวนมาก ซึ่งนั้นก็หมายถึงว่าถ้าในอนาคตเราจะตั้งฐานถาวรบนดวงจันทร์เราก็จะต้องอยู่ใกล้กับแห่งของน้ำ การค้นพบน้ำบนดวงจันทร์อาจจะทำให้มนุษย์ในอนาคตสามารถตั้งฐานถาวรของมนุษย์บนผิวดวงจันทร์ได้

 


 

ที่มาวารสาร Nature Geoscience

 

error: กด RightClick แทน