ทดลองยาใหม่มีฤทธิ์หยุดอาการถดถอยลงของโรคพาร์กินสัน

สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคพาร์กินสันแล้วความสำคัญเร่งด่วนที่สุดสำหรับพวกเขาก็คือการมียาที่สามารถหยุดอาการถดถอยลงของโรค ซึ่งในปัจจุบันไม่มียาใดที่สามารถหยุดการตายของเซลล์สมองได้ ผู้ป่วยที่เป็นก็จะค่อย ๆ มีอาการแย่ลงไปเรื่อย ๆ แต่จากผลการทดลองทางคลินิกล่าสุดนักวิทยาศาสตร์อาจจะพบยาซึ่งจริง ๆ แล้วเป็นยาสำหรับรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานที่สามารถช่วยทำให้การตายของเซลล์สมองหยุดลง

ผู้ป่วยที่เป็นโรคพาร์กินสันเซลล์สมองจะค่อย ๆ เสือมสภาพและตายลง และเซลล์ที่ผลิตฮอร์โมนโดพามีนจะหายไป ซึ่งจะเป็นผลทำให้เกิดอาการสั่นและการเคลื่อนไหวยากลำบากขึ้นและในที่สุดจะมีปัญหาเรื่องความจำ การรักษาในปัจจุบันทำได้โดยการเพิ่มระดับของโดพามีน แต่นั้นไม่ได้ช่วยทำให้หยุดการตายของเซลล์สมอง

ยารักษาโรคเบาหวานที่มีชื่อว่ายาเอ็กเซนาไทด์ (Exenatide) ถูกนำมาใช้ในการทดลองทางคลินิกกับผู้ป่วยที่เป็นโรคพาร์กินสันในครั้งนี้ ซึ่งผลการทดลองทางคลินิกได้แสดงให้เห็นว่ายามีฤทธิ์ช่วยในการหยุดอาการถดถอยลงของโรคโรคได้ ผลการทดลองทางคลินิกในครั้งนี้ถูกตีพิมพ์ในวารสาร the Lancet โดยทีมงานของนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย University College London

แต่นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการทดลองในครั้งนี้เป็นการทดลองทางคลินิกขนาดเล็กที่มีจำนวนผู้ร่วมในการทดลองเพียง 62 คนและในระยะเวลาสั้น การทดลองทางคลินิกที่ใหญ่และยาวนานกว่าจำเป็นต้องทำเพื่อให้ได้ผลที่ถูกต้องกว่า

ในการทดลองทางคลินิกครั้งนี้ผู้ป่วยครึ่งหนึ่งที่เข้าร่วมจะได้รับยาเอ็กเซนาไทด์ซึ่งเป็นยารักษาโรคเบาหวาน และส่วนที่เหลือจะได้รับยาหลอกเพื่อเป็นกลุ่มควบคุมและอ้างอิง ผู้ป่วยทุกคนทั้งสองกลุ่มจะยังคงได้รับการรักษาที่ทำอยู่เป็นประจำตามปกติ

ในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยาหลอกอาการของโรคพาร์กินสันแย่ลงตามความคาดหมาย แต่ผู้ป่วยที่ได้รับยาเอ็กเซนาไทด์มีอาการของโรคที่คงที่และไม่แย่ลงหลังจาก 48 สัปดาห์ จากการติดตามผลสามเดือนหลังจากการทดลองเสร็จสินลงพบว่าผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มที่ได้รับยาจริงมีอาการของโรคดีกว่าอีกลุ่มหนึ่งอยู่มาก

ยาเอ็กเซนาไทด์เป็นยารักษาโรคเบาหวานที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลืิอดโดยการกระตุ้นตัวรับ(หรืออาจจะเรียกได้ว่าเซ็นเซอร์)ที่มีชื่อว่า GLP-1ในตับอ่อนเพื่อให้หลั่งอินซูลิน ยาเอ็กเซนาไทด์สามารถเข้าไปในบริเวณสมองได้และจะไปกระตุ้นตัวรับ GLP-1 ที่มีอยู่ในสมองด้วย การทดลองในสัตว์ก่อนหน้านี้พบว่ายาเอ็กเซนาไทด์ทำให้การสื่อสารภายในสมองดีขึ้น

ถึงแม้ว่าผลการทดลองแสดงให้เห็นว่ายาเอ็กเซนาไทด์สามารถช่วยหยุดการถดถอยลงของอาการของโรคพาร์กินสันได้ แต่การทดลองในครั้งนี้เป็นการทดลองขนาดเล็ก นักวิทยาศาสตร์จะต้องทำการทดลองทางคลินิกที่ใหญ่และใช้เวลานานกว่าเพื่อยืนยันผลการทดลองในครั้งนี้ก่อนที่จะยื่นขออนุมัติใช้เป็นยารักษาโรคพาร์กินสันโดยทั่วไป

 


 

ที่มาวารสาร the Lancet และมหาวิทยาลัย University College London

 

error: กด RightClick แทน