นักดาราศาสตร์พบว่าจักรวาลขยายตัวเร็วกว่าที่เคยคาดการณ์มา

กลุ่มดาวแปรแสงในเมฆอวกาศแมกเจลแลนใหญ่ ภาพจาก NASA, ESA, A. Riess (STScI/JHU) and Palomar Digitized Sky Survey

กลุ่มนักดาราศาสตร์นำโดยอดัม รีสส์ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของเขาในวารสาร Astrophysical Journal ระบุว่าปัจจุบันจักรวาลนั้นกำลังขยายตัวเร็วกว่าที่เคยคาดการณ์มาก่อนหน้านี้ถึง 9% ซึ่งหากถูกต้องนักดาราศาสตร์อาจต้องพิจารณามุมมองพื้นฐานของจักรวาลใหม่

นักวิทยาศาสตร์รู้ว่าจักรวาลมีการขยายตัวมานานกว่าหนึ่งศตวรรษแล้ว นักดาราศาสตร์อย่างเอ็ดวิน ฮับเบิลพบว่ากาแลคซีที่อยู่ห่างไกลออกไปทุกหนทุกแห่งที่เรามองเห็นดูเหมือนจะกำลังเคลื่อนตัวห่างออกไปออกจากโลก

กลุ่มนักดาราศาสตร์ในครั้งนี้ได้ใช้กล้องโทรทรรศน์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกนั้นก็คือกล้องโทรทรรศน์ฮับเบิลเพื่อติดตามการเคลื่อนที่ของกาแลคซีต่างๆอันแสนไกล และพบว่ากาแลคซีในอวกาศกำลังขยับตัวออกห่างจากกันเร็วกว่าที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ถึง 9%

อัตราการขยายตัวของจักรวาลหรือทางดาราศาสตร์เรียกว่าค่าคงที่ฮับเบิลก็คือความเร็วของการเคลื่อนที่ของกาแลคซีเมื่อเปรียบเทียบกับระยะทางที่ห่างออกไปจากโลก แสงจากวัตถุในอวกาศใดๆหรือจากดาวฤกษ์ใด ๆ ในจักรวาลที่เคลื่อนที่ออกห่างออกไปจากโลกแสงที่สังเกตเห็นนั้นก็จะเปลี่ยนไปเป็นความถี่ที่ต่ำลงนั้นก็คือจะมองเห็นเป็นแสงสีแดงเข้มขึ้น หากการเปลี่ยนสีของแสงมีมากขึ้นก็แสดงว่าวัตถุนั้นเคลื่อนที่เร็วขึ้น

ก่อนหน้านี้ค่าคงที่ฮับเบิล(หรืออัตราการขยายตัวของจักรวาล)ได้ถูกคำนวณไว้จากข้อมูลของดาวเทียมพลังค์ขององค์การอวกาศยุโรปไว้ที่ 67 กิโลเมตรต่อวินาทีต่อเมกะพาร์เซก ซึ่งหมายความว่า ทุก ๆ 3.3 ล้านปีแสงหางไกลออกไปจากโลกเรากาแลคซีหนึ่งจะดูเหมือนว่ากำลังจะเคลื่อนที่ออกไปด้วยความเร็ว 74 กิโลเมตรต่อวินาที

นักดาราศาสตร์ในครั้งนี้ทำการวัดค่าคงที่ฮับเบิลโดยการใช้กล้องฮับเบิลสังเกตดาวแปรแสงเซเฟียดจำนวน 70 ดวงที่สองสว่างออกมาจากเมฆอวกาศแมกเจลแลนใหญ่ (the Large Magellanic Cloud) ระยะเวลาของการเปล่งแสงและระยะเวลาของการหรี่แสงของดาวแปรแสงเซเฟียดเหล่านี้จะนำมาใช้ในการคำนวณหาระยะทางที่ห่างออกไปจากโลก

ผลการคำนวณพบว่าอัตราการขยายตัวของจักรวาล(หรือค่าคงที่ฮับเบิล)อยู่ที่ 74 กิโลเมตรต่อวินาทีต่อเมกะพาร์เซกเร็วกว่าค่าเดิม 9% นอกจากนั้นแล้วนักดาราศาสตร์กลุ่มนี้ยังได้คำนวณว่าจักรวาลมีอายุอยู่ระหว่าง 12,500 ถึง 13,000 ล้านปี ซึ่งมีอายุน้อยกว่าที่เคยคำนวณไว้ก่อนหน้านี้ที่อยู่ระหว่าง 13,600 ถึง 13,800 ล้านปี อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ยังคงต้องได้รับการยืนยันและสนับสนุนจากสมาคมของนักดาราศาสตร์ก่อนที่จะยอมรับกันโดยทั่วไป

 

 

error: กด RightClick แทน