สถานีผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเริ่มผลิตไฟฟ้าแล้ว

สถานีผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ลอยน้ำ ภาพโดย Sungrow Power Supply Co.

สถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกในประเทศจีนเริ่มผลิตไฟฟ้าแล้ว สถานีผลิตไฟฟ้าลอยน้ำแห่งนี้สร้างบนเหมืองถ่านหินเก่าที่น้ำท้วม การเริ่มผลิตพลังงานไฟฟ้าครั้งนี้เป็นการช่วยประเทศจีนในการก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในการผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทนมาใช้ทดแทน สถานีผลิตไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ไร้ประโยชน์ที่ถูกทำลายจากการทำเหมืองในอดีต

สถานีผลิตไฟฟ้าแห่งนี้มีขนาด 40 เมกกะวัตต์ซึ่งมีแผงโซล่าร์เซลล์ที่ถูกติดตั้งบนโครงสร้างที่ลอยอยู่บนแอ่งน้ำที่มีความลึกประมาณ 10 เมตร สถานีผลิตไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นโดยบริษัท Sungrow ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายระบบ PV อินเวอร์เตอร์ของประเทศจีน และพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ถูกส่งเข้าโครงข่ายไฟฟ้าเมืองหวยหนาน

เหตุผลในการเลือกสถานทีในการสร้างสถานีไฟฟ้าลอยน้ำโดยส่วนใหญ่ก็เพราะว่าสถานทีดังกล่าวเป็นเหมืองเก่าที่โดนน้ำท้วมและไม่สามารถใช้ทำเหมืองได้อีก แอ่งน้ำเกิดขึ้นจากพื้นที่ใต้ดินที่เป็นอุโมงในการทำเหมืองหลายสิบปีถล่มจนเป็นแอ่งและเมื่อฝนตกหลาย ๆ ปีก็กลายเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่อย่างในปัจจุบัน

ประเทศจีนในอดีตเป็นประเทศทีีสร้างมลพิษทางอากาศเป็นอันดับหนึ่งของโลก และอาจจะยังคงหนึ่งในประเทศที่สร้างมลพิษทางอากาศที่ใหญ่ที่สุด แต่หลายปีที่ผ่านมาประเทศจีนพยายามกลับตัวเองกลายเป็นประเทศที่อยู่ในแนวหน้าในการเป็นผู้นำทางด้านการใช้พลังงานทดแทน ประเทศจีนได้พัฒนานำพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้มากขึ้นเพราะเล็งเห็นว่าว่าแห่งพลังงานทดแทนเหล่านี้เป็นแห่งพลังงานของอนาคตที่ยั่งยืนมากกว่า

หลายประเทศได้มีการหันมาใช้พลังงานทดแทนมากขึ้นเพราะแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เริ่มก่อให้เกิดผลกระทบแล้ว การช่วยกันลดการสร้างสภาวะที่ทำให้โลกร้อนเป็นหน้าที่ของทุกประเทศและของประชากรโลกทุกคนเพื่อทำให้โลกนี้น่าอยู่ไปอีกนาน

 


 

ที่มา Sungrow Power Supply Co.

 

error: กด RightClick แทน