พบกลไกการทำงานหลักของเซลล์ภูมิคุ้มกันที่อาจนำไปสู่การรักษาโรคภูมิแพ้ต่างๆ

นักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรัฐมิชิแกนได้ค้นพบกลไกการทำงานหลักของแมสต์เซลล์ที่อาจนำไปสู่การหาวิธีการป้องกันระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายไม่ให้มีปฏิกิริยามากเกินความจำเป็น และนั้นก็หมายถึงว่าอาการแพ้ต่างๆซึ่งเกิดจากการที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมีปฏิกิริยามากเกินปกติจากสารก่อภูมิแพ้สามารถรักษาให้หายได้

ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมีบทบาทสำคัญในการป้องกันการบุกรุกจากสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตรายต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายของเรา แต่บางครั้งระบบที่มีการทำงานผิดปกติอาจเข้าใจผิดโมเลกุลของโปรตีนต่างๆที่ไม่เป็นอันตรายที่เข้าสู่ร่างกายเช่นถั่วหรือผลิตภัณฑ์จากนมจนก่อให้เกิดปฏิกิริยาอาการแพ้ และในกรณีที่ร้ายแรงอาจทำให้เสียชีวิตได้ กลไกการควบคุมหลักในแมสต์เซลล์ที่ได้ถูกค้นพบจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนายาป้องกันก่อนที่อาการแพ้จะเกิดขึ้น

ในปัจจุบันวิธีการป้องกันการเกิดอาการแพ้ที่ดีที่สุดคือการหลีกเลี่ยงสารก่ออาการแพ้เหล่านั้นเช่น หลีกเลี่ยงการรับประทานถั่วหากร่างกายแพ้ต่อโปรตีนของถั่ว และในกรณีฉุกเฉินร้ายแรงอีพิเพน (EpiPen) จำเป็นต้องฉีดเข้ากระแสเลือดอย่างทันทีดันใดเพื่อที่จะช่วยลดปฏิกิริยาอาการแพ้ได้อย่างทันทีสำหรับผู้ที่มีเป็นโรคภูมิแพ้ชนิดร้ายแรง

นักวิจัยกลุ่มนี้ได้พบกลไกการควบคุมหลักที่สามารถควบคุมอาการแพ้ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาต่อต้านสารก่อภูมิแพ้ของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย แมสต์เซลล์คือเซลล์ของภูมิคุ้มกันชนิดหนึ่งที่มีหน้าที่หลั่งโฮโมนต่างๆเช่นฮีสตามีนออกมาเพื่อตอบสนองต่อการบุกรุกของโปรตีนแปลกปลอมที่มีอยู่ในไวรัสหรือแบคทีเรีย  ปัญหาก็คือบางครั้งสิ่งที่เข้าสู่ร่างกายไม่ได้เป็นภัยอันตรายต่อร่างกาย แต่แมสต์เซลล์เข้าใจผิดและหลั่งสารฮีสตามีนออกมามากเกินไปจนทำให้เซลล์ของร่างกายมีปฎิกิริยาตอบสนองอย่างรุนแรงเพื่อพยายามป้องกันไม่ให้สารเหล่านั้นเข้าสู่ร่างกายเช่นอาการคัน ไอ จาม หรือที่รุนแรงที่สุดคืออาการบวมจนหายใจไม่ออก การวิจัยในครั้งนี้พบว่ากระบวนการการป้องกันนี้ถูกควบคุมโดยตัวรับของเซลล์ที่เรียกว่า CRF2 หรือ corticotropin-releasing factor 2

เพื่อที่จะทดสอบการทำงานของตัวรับ CRF2 นี้นักวิจัยได้นำแมสต์เซลล์ออกมาจากหนู หมู และนุษย์มาทำการทดลอง และพบว่าปริมาณฮีสตามีนจะถูกปล่อยออกมาจำนวนมากเมื่อการทำงานของตัวรับของแมสต์เซลล์เหล่านี้ถูกยับยั้งไว้ นักจิจัยกล่าวว่าหากหายาที่สามารถกระตุ้นให้สารรับของแมสต์เซลล์เหล่านี้ทำงานมากขึ้นการหลั่งของฮีสตามีนก็จะน้อยลง เมื่อฮิสตามีนน้อยลงปฏิกิริยาอาการแพ้ก็น้อยลงหรือไม่มีเลย

แต่นักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ยังคงมีงานที่ต้องทำต่อไปเพื่อให้เข้าใจระบบการทำงานของแมสต์เซลล์ดียิ่งขึ้น โดยที่เป้าหมายสูงสุดก็คือการพัฒนายาที่สามารถทำให้แมสต์เซลล์หยุดหลั่งฮีสตามีนเมื่อตรวจพบสารก่อภูมิแพ้ที่ไม่เป็นอันตราย

 

 

 

error: กด RightClick แทน