ยารักษาเบาหวานชนิดใหม่ควบคุมระดับน้ำตาลได้เป็นเดือน

ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่สองส่วนมากจะต้องได้รับยาเป็นประจำ ในบางกรณีที่มีอาการมากก็อาจจะต้องฉีดยาทุกวัน ปัจจุบันมียารักษาโรคเบาหวานล่าสุดที่สามารถฉีดอาทิตย์ละครั้งเพื่อควบคุมน้ำตาลในเลือดไม่ให้สูงเกินไป แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ไม่พอใจและได้ทดลองทำให้ยามีฤทธิ์อยู่ได้เป็นหลายอาทิตย์ก่อนที่จะต้องรับยาใหม่อีกครั้ง

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Duke University ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทำงานวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพยารักษาเบาหวานให้สามารถมีฤทธิ์อยู่ได้นานขึ้น ซึ่งหมายถึงผู้ป่วยจะมีการได้รับการฉีดยาจำนวนน้อยครั้งลง ยารักษาโรคเบาหวานล่าสุดมีโมเลกุลที่มีชื่อว่า GLP-1 (หรือ glucagon-like peptide-1) สามารถกระตุ้นให้ร่างกายผลิตอินซูลินเมื่อร่างกายต้องการในการรักษาระดับน้ำตาลไม่ให้สูงเกินไป

แต่ยา GLP-1 เป็นสารที่จะสลายหมดไปในร่างกายเร็วมากทำให้ยาที่จะไปกระตุ้นร่างกายผลิตอินซูลินหมดไปอย่างรวดเร็วหลังจากผู้ป่วนได้รับยา ในปัจจุบันได้ผสมยา GLP-1 กับโมเลกุลของสารอื่นทำให้มันสามารถมีฤทธิ์อยู่ในร่างกายได้นานขึ้น แต่ก็ยังทำให้ยาอยู่ในร่างกายได้เพียง 3-7 วันเท่านั้น

ทีมของนักวิทยาศาสตร์ทีมนี้ได้วิจัยพบว่าเมื่อผสมยา GLP-1 กับโมเลกุลของไบโอโพลีเมอร์จะทำให้ยามีฤทธิ์อยู่ในร่างกายนานขึ้น เพราะโมเลกุลของไบโอโพลีเมอร์ชนิดนี้ปกติจะเป็นของเหลวแต่เมื่อเข้าไปอยู่ในอุณหภูมิของร่างกายจะทำให้มันกลายเป็นสารคล้ายเจล ซึ่งเมื่อฉีดยาสารผสมนี้เข้าไปในร่างกายตัวยาก็จะค่อย ๆ หลั่งออกมาอย่างช้า ๆ เป็นผลทำให้ยาสามารถกระตุ้นในร่างกายผลิตอินซูลินได้นานขึ้น

การฉีดยาหนึ่งเข็มก็จะสามารถทำให้ร่างกายควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้นานขึ้น จากการทดลองในหนูและในลิงด้วยยาผสมสารใหม่นี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการรักษาโรคเบาหวานได้นานขึ้น โดยที่ในลิงยาผสมสารใหม่นี้สามารถควบคุมน้ำตาลในเลือดได้เป็นเวลา 10 วันจากการฉีดยาเพียงเข็มเดียว และในลิงบางตัวยามีฤทธิ์อยู่ได้ถึง 17 วัน

นักวิทยาศาสตร์ทีมนี้เชื่อว่ากระบวนการเผาผลาญอาหารในมนุษย์จะช้ากว่าในลิง ดังนั้นในทางทฤษฎีจะทำให้ยายิ่งมีฤทธิ์ในร่างกายมนุษย์นานกว่าในลิง ซึ่งในมนุษย์อาจจะต้องการการฉีดยาเพียงหนึ่งเข็มต่อหนึ่งเดือน หรืออย่างมากสุดเพียงสองเข็มต่อเดือน แต่นักวิทยาศาสตร์จะต้องทำการทดลองทางคลินิกกับมนุษย์เพื่อที่จะยืนยันให้เรื่องนี้ การค้นพบครั้งนี้ผลการวิจัยได้ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Nature Biomedical Engineering

 


 

ที่มา Nature Biomedical Engineering

 

error: กด RightClick แทน