เครื่องบินจะตกหลุมอากาศเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

Boeing787-EI-LNA

การเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นเรื่องธรรมดาที่บางครั้งเครื่องบินพบกับความปั่นป่วนอากาศซึ่งเป็นสาเหตุให้การเดินทางบางครั้งไม่ราบเรียบ แต่ในบางกรณีความปั่นป่วนอากาศเกิดขึ้นอย่างรุนแรงโดยกะทันหันและไม่รู้ตัวล่วงหน้าทำให้ผู้โดยสารและพนักงานบนเครื่องบินได้รับบาดเจ็บซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทีมงานนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย University of Reading ประเทศอังกฤษกล่าวว่าความรุนแรงของความปั่นป่วนอากาศสำหรับการบินจะมีเพิ่มมากขึ้นอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน

ความปั่นป่วนอากาศ (turbulence) คือ การที่อากาศหรือกระแสลมพัดไม่คงที่และรุนแรงเกิดขึ้นในชั่นบรรยากาศเนื่องจากความกดอากาศกระแสลมกรดอากาศรอบ ๆ ภูเขาความหนาวเย็นและร้อนของสภาวะอากาศ โดยปกติความปั่นป่วนอากาศก็จะสามารถตรวจจับด้วยเครื่องมือวัดบนเครื่องบินโดยการตรวจจับการเคลื่อนที่ของเมฆหรือความชื้น แต่ถ้าความปั่นป่วนอากาศเกิดขึ้นบริเวณที่มีอากาศแจ่มใสก็จะทำให้เครื่องมือตรวจจับกสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงทำได้ยาก ความปั่นป่วนอากาศของอากาศชนิดนี้เรียกว่าความปั่นป่วนอากาศแจ่มใส (Clear air turbulence หรือ CAT)

turbulence

 ความปั่นป่วนอากาศแจ่มใสที่รุนแรงสามารถทำให้เกิดอันตรายต่อผู้โดยสารและพนักงานบนเครื่องบินเนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่สามารถตรวจจับด้วยเครื่องมือบนเครื่องบินจะทำให้ผู้โดยสารและพนักงานไม่ได้รับคำเตือนและไม่รู้ตัว เมื่อเครื่องบนบินผ่านความปั่นป่วนที่รุนแรงก็จะทำให้เครื่องบินบินขึ้น ๆ ลง ๆ ที่เรียกว่าตกหลุมอากาศซึ่งสามารถทำให้ใครที่กำลังเดินอยู่หรือนั่งไม่ลัดเข็มขัดนิรภัยสามารถพุ่งชนกับเพดารของเครื่องบินได้

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิยาลัย University of Reading กล่าวว่าความปั่นป่วนอากาศจะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน  จากการศึกษาของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าความปั่นป่วนอากาศแจ่มใสจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับกระแสลมกรด(หรือเจ็ตสตรีม)ซึ่งจะเพิ่มความรุนแรงเนื่องการแปลผันภูมิอากาศ ในการศึกษาขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)ได้สนับสนุนในเรื่องนี้โดยที่ผลรายงานสิ่งแวดล้อม 2016 ได้กล่าวว่าภาวะโลกร้อนจะมีผลต่อเวลาการบินและการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน ในอนาคตเราอาจจะเห็นไฟลัดเช็มขัดติดตลอดเวลาระหว่างเที่ยวบินเนื่องมาจากความปั่นป่วนอากาศแจ่มใสที่เพิ่มมากขึ้น


ที่มา University of Reading ผ่าน weforum
ภาพ University of Reading
error: กด RightClick แทน