นักวิทยาศาสตร์รักษาโรคเบาหวานหายขาดใน 40% ของผู้ป่วยจากการทดลอง

โรคเบาหวานถือว่าเป็นโรคที่รักษาไม่หายหลังจากที่เริ่มเป็นแล้ว แต่นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย McMaster University จากประเทศแคนาดาทำการรักษาด้วยวิธีใหม่สามารถทำให้ผู้ป่วยหายจากโรคเบาหวานชนิดที่สองได้จำนวนหนี่ง  ถึงแม้จะหายจากโรคเบาหวานในช่วงเวลาหนึ่งแต่การค้นพบครั้งนี้อาจจะนำไปสู่การรักษาให้หายขาดอย่างถาวร

โรคเบาหวานชนิดที่สองเกิดขึ้นจากสาเหตุของการรับประทานอาหารที่ไม่สมดุลและรับประทานอาหารที่มีรสชาติหวานมากเกินไปจนทำให้เกิดความผิดปกติของการผลิตอินซูลินในร่างกาย หรือจนทำให้ร่างกายดื้อต่ออินซูลินที่ผลิตมา

โดยปกติการรักษาก็กระทำได้โดยการกินยาหรือฉีดยาที่เป็นอินซูลินสังเคราะห์เพื่อไปควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ให้สูงเกิน การใช้ยาจะต้องทำทุกวัน การวิจัยล่าสุดของนักวิทยาศาสตร์จากแคนาดาได้รักษาผู้ป่วยด้วยวิธีการรักษาแบบเข้มข้นเป็นระยะเวลาสั้นรวมด้วยกับการบำบัดด้วยการลดอาหารและออกกำลังกาย ผลของการรักษาพบว่ามีผู้ป่วยประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ได้หายขาดจากการเป็นโรคเบาหวานหลังจากเสร็จสิ้นการรักษาแล้ว แต่โรคเบาหวานได้กลับมาสู่ผู้ป่วยอีกครั้งหลังจาก 3-4 เดือน

ถึงแม้ว่าผู้ป่วยกลับมาเป็นโรคเบาหวานอีกครั้งหลังจาก 3-4 เดือนแต่ผลของการวิจัยในครั้งนี้ได้สนับสนุนความคิดที่ว่าโรคเบาหวานชนิดที่สองสามารถรักษาให้หายขาดได้

การทำการรักษาในครั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ได้แบ่งผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่สองออกเป็นสามกลุ่มจากจำนวนผู้ป่วย 83 คน โดยที่ผู้ป่วยสองกลุ่มแรกจะได้รับการรักษาด้วยวิธีการรักษาแบบเข้มข้นเป็นระยะเวลา 8 และ 16 อาทิตย์ การรักษานี้ซึ่งจะรวมถึงการออกกำลังกายและการควบคุมอาหารให้ได้รับไม่เกิน 500 ถึง 750 แคลอรี่ต่อวัน นอกจากนี้ผู้ป่วยจะได้รับอินซูลินและยากิน  สำหรับผู้ป่วยในกลุ่มที่สามจะได้รับการรักษาตามปกติ

หลังจากการรักษาสามเดือนผู้ป่วย 11 คนจาก 27 คนในกลุ่มที่ได้รับการรักษาแบบเข่มข้น 16 อาทิตย์ได้หายขาด  และผู้ป่วย 8 คนในกลุ่มที่ได้รับการรักษาแบบเข่มข้น 8 อาทิตย์ ส่วนในกลุ่มที่สามมีเพียง 3 คนที่หายจากโรคเบาหวาน นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าจากผลการทดลองครั้งทำให้เห็นว่าเราสามารถรักษาโรคเบาหวานได้แทนที่จะบำบัดรักษาอาการของโรคตลอดเวลา

นักวิทยาศาสตร์กล่าวอีกว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการรักษาโรคเบาหวานก็คือการเปลี่ยนพฤติกรรมการเป็นอยู่ของผู้ป่วยโดยเฉพาะในเรื่องการรับประทานอาหารที่ถูกต้องและสมดุล เพราะถึงแม้ว่าหายจากโรคเบาหวานแล้วถ้าผู้ป่วยยังมีพฤติกรรมการกินเหมือนเดิมโรคเบาหวานก็จะกลับมาอีกครั้ง

ถึงแม้ว่าการรักษาโรคเบาหวานในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการรักษาที่ทำให้ผู้ป่วยหายจากโรคอย่างถาวร แต่การทดลองแสดงให้เห็นถึงความหวังที่วันหนึ่งนักวิทยาศาสตร์อาจจะหาวิธีที่สามารถรักษาผู้ป่วยให้หายขาดอย่างถาวรถ้าผู้ป่วยสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

 

 

อ่านเรื่องราวอื่น ๆ เกี่ยวกับโรคเบาหวาน


 

ที่มาวารสาร The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism

 

error: กด RightClick แทน