ประเทศอังกฤษอาจจะอนุญาติให้เด็กเกิดจากพ่อแม่สามคน

Mitochondrion replacement
Center for Embryonic Cell and Gene Therapy of Oregon Health & Science Univ.

ประเทศสหราชอาณาจักรเร็วนี้อาจจะอนุญาติให้ทารกเกิดมาจากพ่อแม่สามคนโดยการดัดแปลงตัวอ่อนที่ประกอบด้วยดีเอ็นเอจากบุคคลสามคน การกระทำเพื่อต้องการเปลี่ยนส่วนส่วนของดีเอ็นเอที่ก่อให้เกิดโรคทางพันธุ์กรรมที่พบในไมโทคอนเดีรย (mitochondria)

โดยปกติทารกเกิดมาจากการปฏิสนธิของอสุจิของพ่อและไข่ของแม่  ปฏิสนธิจะทำให้เกิดตัวอ่อนที่มีการรวมกันระหว่างดีเอ็นเอ (DNA) ของพ่อและแม่ซึ่งเป็นตัวกำหนดพันธุ์กรรมของทารก แต่บางครั้งการเสียหายของพันธุ์กรรมก่อให้เกิดโรคซึ่งสามารถส่งผ่านทางพันธุ์กรรมที่เสียหายไปยังบุตรได้

นักวิทยาศาสตร์จากประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษได้กล่าวว่าหลังจากการวิจัยกว่า 20 ปี การรักษาโรคทางพันธุ์กรรมโดยการเปลี่ยนแปลงทางพันธุ์กรรมพร้อมที่จะทดลองทางคลินิก โดยที่นักวิทยาศาสตร์เปลี่ยน ไมโทคอนเดีรย ของแม่ที่เสียหายด้วยไมโทคอนเดีรยของบุคคลที่สาม และผลจะทำให้เด็กที่เกิดมามีพันธุ์กรรมจากบุคคลสามคนคือพ่อแม่และผู้ที่บริจากไมโทคอนเดีรย

UK Human Fertilisation and Embryology Authority (หรือ HFEA) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษที่มีหน้าที่ควบคุมและดูแลวิธีการปฏิสนธิและการเกิดของเด็กทารกจะทำการตัดสินใจว่าจะอนุญาติให้นักวิทยาศาสตร์สามารถทำการทดลองทางคลินิกได้หรือไม่ในวันที่ 15 ธันวาคม 2016 และถ้าได้รับการอนุญาตินักวิทยาศาสตร์จะสามารถเริ่มการทดลองการปฏิสนธิจากบุคคลสามคนในเดือนมีนาคมหรือเมษายน ปี 2017

ประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษได้ออกกฏหมายอนุญาติให้มีการบำบัดรักษาโรคด้วยการเปลี่ยนไมโทคอนเดีรยในปี 2015 แต่ทาง HFEA จะเป็นผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจและอนุญาติวิธีการทางเทคนิคในการทำการทดลองทางคลินิกในมนุษย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการกระทำด้วยวิธีนี้ (การเปลี่ยนไมโทคอนเดีรย) ได้มีการทำในหลายประเทศเช่น เม็กซิโกและยูเครน ซึ่งประเทศเหล่านี้ไม่มีกฎหมายห้ามการกระทำแต่อย่างไร แต่เมื่อไม่มีกฏหมายควบคุมดูแลก็อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อความปอดภัยต่าง ๆ

แต่จากการศึกษาจากนักวิทยาศาสตร์หลายกลุ่มพบว่าการรักษาด้วยการเปลี่ยนไมโทคอนเดีรยไม่ได้ให้ผล 100% ในการป้องกันโรคพันธุ์กรรมส่งผ่านทางไมโทคอนเดีรย เช่นจากการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Oregon Health & Science University ที่ได้ตีพิมพ์เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้ยืนยัน

ผลของการตัดสินใจของ HFEA จะเป็นอย่างไรทางทีมงานจะอัพเดทให้ทราบต่อไป การทดลองทางวิทยาศาสตร์ต่อการรักษามนุษย์เป็นสิ่งสำคัญ แต่การควบคุมดูแลวิธีการกระทำต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อพันธุ์กรรมของมนุษย์โดยรวม ในไม่นานเราเด็กทารกที่มีพ่อแม่สามคนหรือมากว่าอาจจะเป็นเรื่องปกติ

 

อัพเดท: 

HFEA ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษที่มีหน้าที่ควบคุมและดูแลวิธีการปฏิสนธิและการเกิดของเด็กทารกได้อนุมัติในวันที่ 15 ธันวาคม 2016 ให้นักวิทยาศาสตร์สามารถทำการทดลองทางคลินิกได้

 


 

ที่มา Nature

 

error: กด RightClick แทน