บริษัทวีซ่ายืนขอสิทธิบัตรเพื่อสร้างระบบเงินดิจิตอลสมบูรณ์

สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยว่า บริษัทวีซ่า (Visa) ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการธุรกรรมทางการเงินและการบริการเครดิต ได้ยื่นขอสิทธิบัตรเพื่อสร้างเงินดิจิตอลบนระบบคอมพิวเตอร์ส่วนกลางโดยใช้เทคโนโลยี บล็อคเชน (Blockchain) ในการจัดเก็บข้อมูลธุรกรรม

สิทธิบัตรที่ทางบริษัทได้ยืนขอแสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ที่จะสร้างระบบเงินดิจิตอลเพื่อมาแทนที่เงินสดที่จับต้องได้โดยสมบูรณ์ โดยที่ระบบจะสนับสนุนในสกุลเงินดอลลาร์และสกุลเงินทั่วไป ดังนั้นสกุลเงินที่ออกโดยธนาคารกลางของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจะสามารถเปลี่ยนเป็นเงินดิจิตอลกับระบบวีซ่าได้ และนั้นก็หมายความว่าเงินยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของธนาคารกลางอยู่

เอกสารของการยืนขอสิทธิบัตรของบริษัทได้อธิบายการทำงานของระบบอย่างคราว ๆ ไว้ว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนกลางจะรับคำขอแปลงเงินสดจริงเป็นเงินดิจิตอลโดยที่ระบบจะใช้หมายเลขของเงินธนบัตรที่ตราอยู่บนเงินจริงเป็นข้อมูลสำคัญ ซึ่งธนบัตรทุกใบจะมีหมายเลขที่ไม่ซ้ำกัน การสร้างเงินดิจิตอลขึ้นมาแทนและการกำจัดของเงินสดจริงนั้นออกจากระบบการหมุนเวียนทางการเงินจะถูกบันทึกไว้ด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลธุรกรรม บล็อคเชน

ภาพวาดระบบเงินดิจิตอลของวิซ่าในเอกสารที่ยืนขอสิทธิบัตร

เอกสารสิทธิบัตรยังอธิบายเพิ่มเติมว่า เครือระบบสนับสนุนทั้งระบบของการชำระเงินอาจกลายเป็นระบบดิจิตอล 100% โดยไม่มีเงินสดจริงใช้เป็นส่วนอ้างอิงเลย และด้วยระบบของบริษัทวีซ่าเงินสดจริงอาจถูกกำจัดออกจากระบบการหมุนเวียนทางการเงินได้อย่างง่ายได้ เมื่อกลายเป็นเงินดิจิตอลผู้คนสามารถโอนระหว่างกระเป๋าเงินดิจิตอลของตนหรือเก็บเงินไว้ในบัตรสมาร์ทต่าง ๆ ได้

บริษัทวีซ่าไม่ได้เป็นบริษัทแรกที่แสดงความต้องการที่จะสร้างระบบเงินดิจิตอล ความพยายามของบริษัทต่าง ๆ อยู่บนพื้นฐานที่มองว่าระบบการเงินของโลกแห่งอนาคตคือระบบเงินดิจิตอลร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยที่เงินสดจริงที่จับต้องได้ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป

 

 

error: กด RightClick แทน