จากการวิจัยล่าสุด วิตามินซีช่วยต่อต้านเซลล์มะเร็ง

โรคมะเร็งเป็นโรคที่ร้ายแรงและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตมากที่สุดในอันดับต้น ๆ จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) การรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบันทำได้โดยการใช้เคมีบำบัดซึ่งเป็นสารเคมีที่มีพิษและก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรง การวิจัยใหม่ของนักวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นผลของการใช้วิตามินซีในการระงับการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง

ในปี 2014 มีผู้ป่วยใหม่จากโรคมะเร็งประมาณ 14 ล้านคนทั่วโลก และในปี 2015 มะเร็งกลายเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับสองของโลกจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก และมีการคาดการกันว่าภายใน 20 ปีจะมีการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยใหม่จากโรคมะเร็งประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ และนั้นจะทำให้โรคมะเร็งเป็นโรคที่ร้ายแรงที่สุด

ในปัจจุบันมีการรักษาโรคมะเร็งด้วยกันหลายวิธี แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพอันเนื่องมาจากการรักษาที่ใช้สารเคมีที่เป็นพิษที่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงหลายอย่าง ในมะเร็งบางชนิดที่รุนแรงจะไม่ตอบสนองต่อการรักษาเหล่านี้มากนัก และเมื่อหยุดการรักษามะเร็งจะกลับมาเจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้น นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสาเหตุเกิดจากเซลล์มะเร็งที่เกิดขึ้นเป็นเซลล์มะเร็งที่เป็นสเต็มเซลล์ (cancer stem cells หรือ CSCs)

เซลล์มะเร็งที่เป็นสเต็มเซลล์คือเซลล์ที่ลักษณะเหมือนสเต็มเซลล์นั้นก็คือผลิตเซลล์ใหม่ขึ้นตลอดเวลา ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เซลล์มะเร็งในชนิดนี้จะกลับมาเจริญเติบโตใหม่และจะไม่หายไปถึงแม้จะได้รับการทำเคมีบำบัดแล้วก็ตาม

การวิจัยของนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย University of Salford ในเมืองแมนเชสเตอร์ประเทศสหราชอาณาจักรเป็นวิจัยเบื้องต้นเพื่อดูผลของการใช้ยาบางชนิดที่ทำจากสารสังเคราะห์และจากสารธรรมชาติในการหยุดยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งที่เป็นสเต็มเซลล์ ผลการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ได้ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Oncotarget

ในการวิจัยในครั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการทดลองผลของยาซึ่งเป็นสารเคมีสามชนิดได้แก่ยา แอคติโนนีน (actinonin) FK866 และ 2-DG กับสารจากธรรมชาติสามชนิดได้แก่ น้ำผึ้งเทียม (caffeic acid phenyl ester หรือ CAPE) ซิลิปินีน (silibinin) ซึ่งเป็นยางจากพืชสมุนไพรในตระกูลดอกเดซี่ และวิตามินซี

นักวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นศึกษากระบวนการทางเคมีต่างที่เป็นปัจจัยทำให้เซลล์มะเร็งที่เป็นสเต็มเซลล์เจริญเติบโต และนักวิทยาศาสตร์ต้องการที่จะใช้ยาและสารที่ได้จากธรรมชาติเข้าไปทำลายกระบวนการเผาผลาญอาหารของของเซลล์มะเร็ง เมื่อกระบวนการเผาผลาญอาหารถูกขัดขวางเซลล์ก็ไม่สามารถผลิตพลังงานได้เพียงพอที่ใช้ในการเจริญและขยายจำนวนเซลล์

จากการทดลองของสารเหล่านี้ทีมของนักวิทยาศาสตร์พบว่าแอคติโนนีน (actinonin) และ FK866 เป็นสารมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการหยุดยั้งกระบวนการเผาผลาญอาหารของของเซลล์มะเร็ง ทีมนักวิทยาศาสตร์ยังพบอีกว่าสารธรรมชาติช่วยในการหยุดหยั้งกระบวนการได้บางส่วนเช่นกัน และที่สำคัญพบว่าวิตามินซีจะมีประสิทธิภาพในการหยุดยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งมากกว่ายา 2-DG ถึง 10 เท่า

นอกจากนี้จากการศึกษาทำให้รู้ว่ากรดแอสคอร์บิกซึ่งเป็นสารที่พบในวิตามินซีจะไปหยุดยั้งกระบวนการทางเคมีที่เซลล์ย่อยสลายกลูโคสเพื่อทำให้เป็นพลังงานของเซลล์ และพลังงานที่ได้จะเป็นพลังงานที่เซลล์ใช้ในการแบ่งตัวเพิ่มจำนวน

นักวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบลลินัส พอลลิงได้แสดงให้เห็นมาก่อนหน้านี้ว่าวิตามินซีมีสารที่ช่วยในการต่อต้านมะเร็ง แต่การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยที่ได้แสดงให้เห็นถึงหลักฐานที่ยืนยันในเรื่องนี้ วิตามินซีมีอยู่มากหมายในผลไม้และผัก การรับประทานผลไม้เป็นประจำไม่เพียงแต่จะช่วยทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายดีขึ้น แต่ยังช่วยในการต่อต้านมะเร็งอีกด้วย และสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งวิตามินซีอาจจะช่วยในการชะลอการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเหล่านี้ได้

 

 

อ่านเรื่องราวอื่น ๆ เกี่ยวกับมะเร็ง


 

ที่มา มหาวิทยาลัย University of Salford และ วารสาร Oncotarget

 

error: กด RightClick แทน