ยานสำรวจวอยเอจเจอร์ 2 ออกนอกขอบเขตฮีลิโอสเฟียร์แล้ว

Voyager 2 ภาพโดย NASA/JPL-Caltech

ยานสำรวจวอยเอจเจอร์ 2 (Voyager 2) ของนาซ่าซึ่งถูกส่งขึ้นไปสู่อวกาศตั้งแต่ปี 1977 ณ ปัจจุบันได้เดินทางออกนอกขอบเขตฮีลิโอสเฟียร์(หรือพื้นที่ภายนอกอิทธิพลของลมสุริยะและสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์)แล้ว

นี่เป็นครั้งที่สองที่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นได้เดินทางออกนอกขอบเขตฮีลิโอสเฟียร์ออกไปในอวกาศ โดยที่ยานสำรวจวอยเอจเจอร์ 2 อยู่ห่างจากโลกเป็นระยะทางกว่า 1.8 หมื่นล้านกิโลเมตรตาม หลังจากที่ยานวอยเอจเจอร์ 1 ที่ได้เดินทางออกนอกขอบเขตอิทธิผลของดวงอาทิตย์ไปก่อนหน้าในปี 2012

ที่น่าทึ่งที่สุดก็คือยานสำรวจวอยเอจเจอร์ 2 ถูกออกแบบให้มีอายุการใช้งานเพียง 5 ปี แต่ 41 ปียังคงทำงานได้ปกติ และยังคงส่งสัญญาณกลับมายังโลก ด้วยระยะทางที่ห่างไกลสัญญาณจะใช้เวลาประมาณ 16.5 ชั่วโมงกว่าจะเดินทางมาถึงโลก

ยานวอยเอจเจอร์ 1 ได้เดินทางออกนอกขอบเขตฮีลิโอสเฟียร์ก่อนในปี 2012 ยานวอยเอจเจอร์ 2 เป็นยานที่ถูกส่งขึ้นไปก่อนยานวอยเอจเจอร์ 1 สิบหกวัน ยานอวกาศทั้งสองเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโวเอเจอร์ที่มีเป้าหมายในการทำการสำรวจดาวเคราะห์ชั้นนอก(ได้แก่ ดาวพฤหัส ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน) ภารกิจโวเอเจอร์จึงเป็นภารกิจของนาซ่าที่ยาวนานที่สุดที่เคยมีมา

นักวิทยาศาสตร์ของภารกิจโวเอเจอร์ได้เปรียบข้อมูลที่ได้รับจากเครื่องมือวัดอนุภาคของลมสุริยะพบว่าในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2018 อนุภาคของลมสุริยะวัดได้ลดลงไปอย่างมากเทียบกับวันก่อนหน้า ซึ่งนั้นทำให้นักวิทยาศาสตร์ทราบได้ว่ายานวอยเอจเจอร์ 2 ได้ข้ามขอบเขตฮีลิโอสเฟียร์ในวันนั้น ในขณะที่เครื่องมือวัดอนุภาคของลมสุริยะของยานวอยเอจเจอร์ 1 ได้เสียไปนานแล้วตั้งแต่ปี 1980

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ายานวอยเอจเจอร์ 2 จะเดินทางออกนอกขอบเขตฮีลิโอสเฟียร์แล้วก็ตาม แต่นักวิทยาศาสตร์ของนาซ่ากล่าวว่ายานอวกาศยังคงอยู่ในระบบสุริยะของเราอยู่ในส่วนที่เรียกว่าออร์ตคลาวด์ เนื่องจากในบริเวณดังกล่าวยังคงได้รับอิทธิผลของแรงโน้มถ่วงจากดวงอาทิตย์อยู่ และด้วยความเร็วปัจจุบันยานโวเอเจอร์จะใช้เวลาประมาณ 30,000 ปีถึงจะสามารถเดินทางผ่านออร์ตคลาวด์ไปได้

 

 

error: กด RightClick แทน