ทำไมปลาวาฬและปลาโลมาเกยตื้น

มีคำถามเกิดขึ้นบ่อยว่าทำไมสัตว์ที่ความฉลาดเฉลียวเช่นปลาโลมาและปลาวาฬเกยตื้นบ่อย มีเหตุผลอะไรที่ทำให้พวกมันอยู่ ๆ ก็ขึ้นมาเกยตื้น และจนถึงทุกวันนี้เหตุผลของการเกยตื้นของพวกมันที่ทำให้เหตุการที่น่าเศร้าสลดเกิดขึ้นดูเหมือนจะยังคงเป็นความลึกลับที่ไม่มีใครสามารถหาเหตุผลมาอธิบายโดยรวมได้ แต่เหตุการเหล่านี้เกิดขึ้นจากปัจจัยหลายอย่างที่ต้องวิเคราะห์เป็นกรณีไป

การเกยตื้นของกลุ่มปลาวาฬหรือปลาโลมาบางเหตุการง่ายที่จะหาคำตอบ เพราะปลาวาฬหรือปลาโลมาแต่ละตัวในกลุ่มนั้นส่วนใหญ่จะป่วยหรือได้รับบาดเจ็บในลักษณะเดียวกัน เมื่อเกิดการป่วยมันเพียงแค่ลอยตัวเนื่องจากไม่มีแรงมากพอที่จะว่ายน้ำ คลื่นทะเลพัดพวกมันเข้าฝั่ง

นักวิทยาศาสตร์ได้พบว่าการเกิดการเติบโตอย่างรวดเร็วของสาหร่ายขนาดเล็กมากหรือไซยาโนแบคทีเรียที่เป็นพิษมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกยตื้นของสัตว์น้ำขนาดใหญ่ตั้งแต่ในอดีต โรคต่าง ๆ ที่แพร่กระจายในสัตว์ก็เป็นสาเหตุที่พบกันบ่อย นอกจากนี้ไวรัสมอร์บิลลีซึ่งเป็นไวรัสในตระกูลเดียวไวรัสโรคหัดได้เป็นสาเหตุที่ทำให้ปลาโลมาในแอตแลนติกเหนือเกยตื้นตามชายฝั่งทะเลตะวันออกของสหรัฐในปี 1987 และ 1988

อุบัติเหตุก็เป็นอีกสาเหตุที่เป็นไปได้ การฝึกทางทหารที่ใช้โซนาร์ที่กำลังสูงๆ เคยเป็นสาเหตุที่เกี่ยวข้องทำให้เกิดการเกยตื้นจองสัตว์น้ำขนาดใหญ่มาแล้วซึ่งเป็นการทำให้เกิดการสับสนหรือทำให้เกิดการได้รับบาดเจ็บจากการพยายามที่จะหนี้ เช่น การหนี้ทำให้ว่ายสู่ผิวน้ำเร็วเกินไปจนเป็นผลทำให้การปลดปล่อยของความกดอากาศที่เกิดขึ้นต่ออวัยวะเกิดขึ้นเร็วเกินไปและเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการป่วย(decompression sickness)

แต่สาเหตุที่กล่าวมาแล้วข้างต้นไม่ได้เป็นสาเหตุทั้งหมดที่ทำให้เกิดการเกยตื้นของสัตว์เหล่านี้ มันง่ายถ้าสัตว์นั้นป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ แต่มีการเกยตื้นที่เกิดขึ้นกับสัตว์ที่มีสุขภาพดีและไม่ได้เจ็บป่วยแต่อย่างใด มีการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ในเหตุการณ์เหล่านั้นแต่ก็ไม่ได้มีการยืนยันที่ชัดเจนของสาเหตุที่แท้จริงของการเกยตื้น แต่นักวิทยาศาสตร์ได้ตั้งสมมติฐานไว้จำนวนหนึ่งได้แก่การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ มลพิษ อาหาร การเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลและในทะเลทำให้ปลาวาฬหรือปลาโลมาเกิดการหลงทางหรือแม้แต่การเข้าใจผิด

ในปัจจุบันอาจจะยังไม่มีใครรู้สาเหตุที่ชัดเจนในเหตุการณ์เหล่านั้น แต่ในวิวัฒนาการของปลาวาฬและปลาโลมาเป็นสัตว์ที่วิวัฒนาการมาจากสัตว์บกและค่อย ๆ กลายเป็นสัตว์น้ำ ซึ่งทำให้นักวิทยาศาสตร์สงสัยว่าเป็นไปได้ไมที่สัตว์เหล่านี้ยังคงมีสัญชาตญาณหลงเหลืออยู่ที่ทำให้มันคิดว่าบนบกยังคงเป็นสถานที่ปลอดภัยเวลามีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ 

เนื่องจากปลาวาฬและปลาโลมาเป็นสัตว์ที่อยู่กันเป็นกลุ่มและเป็นสัตว์สังคม อาจจะเป็นไปได้ที่เมื่อสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งในกลุ่มได้รับบาดเจ็บหรือป่วยสถานที่น้ำตื้นอาจจะทำให้มันคิดว่าเป็นที่อยู่ที่ปลอดภัยกว่าเพราะไม่ต้องเคลื่อนไหวตัวเองมาก และจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพราะไม่ทิ้งกัน แต่เมื่อมาอยู่ในน้ำตื้นทำให้ยิ่งบาดเจ็บเพิ่มมากขึ้นเพราะขนาดของมันและทำให้ทั้งหมดเกิดการเกยตื้นได้

ที่แน่นอนที่สุดเหตุผลที่ให้มาข้างต้นไม่มีใครรู้ที่แน่ชัดว่าทำไมปลาวาฬหรือปลาโลมาที่มีสุขภาพดีมาเกยตื้นกันเป็นจำนวนมาก และที่แน่นอนที่สุดเมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นที่ใดมนุษย์จะพยายามอย่างที่สุดในการช่วยเหลือเพือนร่วมโลกมหึมาเหล่านี้ให้กลับไปในทะเลลึกซึงเป็นที่อยู่ที่ปลอดภัยที่สุดของมัน

 

 

error: กด RightClick แทน