ทำไมเราถนัดซ้ายหรือขวา

จนถึงปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์คาดเดาว่าการที่คนเรามีความถนัดซ้ายหรือขวาขึ้นอยู่กับการที่ยีนโดยเฉพาะของสมองมีการทำงานไม่สมดุลกันระหว่างซีกซ้ายและขวา แต่นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Ruhr-Universität Bochum ในประเทศเยอรมันดูเหมือนจะพบเหตุผลที่แท้จริง การค้นพบครั้งนี้ไดตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ eLife เมื่อไม่นานมานี้

เด็กในครรภ์จะเริ่มที่จะขยับมือที่ถนัดตั้งแต่ 8 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์ซึ่งเป็นที่รู้โดยนักวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ทศวรรษ 1980 หลังจาก 13 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์เด็กจะเริ่มที่จะดูดนิ้วมือที่ตัวเองถนัด นักวิทยาศาสตร์จากเยอรมันกลุ่มนี้พบว่าการที่คนเรามีความถนัดซ้ายหรือขวาไม่ได้ขึ้นอยู่กับสมองแต่จะขึ้นอยู่กับเส้นประสาทไขสันหลัง (spinal cord)

การเคลื่อนแขนและขาของเราจะเกิดขึ้นจาการที่สมองในส่วนที่เรียกว่าคอร์เทกซ์สั่งการ (motor cortex) ส่งสัญญาณไปยังเส้นประสาทไขสันหลัง และเส้นประสาทไขสันหลังจะแปลงสัญญาณนี้เพื่อขับเคลื่อนกล้ามเนื้อ แต่จากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ คอร์เทกซ์สั่งการนี้ไม่ได้เชื่อมต่อกับเส้นประสาทไขสันหลังตั้งแต่แรกเริ่ม แม้กระทั่งก่อนหน้าที่เส้นประสาทระหว่างคอร์เทกซ์สั่งการและเส้นประสาทไขสันหลังจะเชื่อมต่อกันความถนัดของมือซ้ายหรือขวาได้เกิดขึ้นแล้ว

นักวิทยาศาสตร์ผู้ทำวิจัย ภาพโดย RUB, Marquard

จากเหตุผลนี้เองที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์จากประเทศกลุ่มนี้เชื่อว่าความถนัดซ้ายหรือขวาของเราจะต้องเกิดขึ้นที่เส้นประสาทไขสันหลังมากกว่าที่จะเกิดขึ้นที่สมอง การทำงานและค้นพบครั้งนี้พวกเขาได้ร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์จากประเทศเนเธอร์แลนด์และแอฟริกาใต้

นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการวิเคราะห์การสั่งงานของยีนในเส้นประสาทไขสันหลังระหว่าง 8 – 12 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์และตรวจพบความแตกต่างระหว่างส่วนของเส้นประสาทไขสันที่ควบคุมการเคลื่อนของมือและขาซ้ายและขวาตั้งแต่ 8 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้านี้ นักวิทยาศาสตร์ยังพบลึกลงไปอีกว่าปัจจัยนอกเหนือพรรธุกรรม (Epigenetic factors) ของเราเป็นสาเหตุที่ทำให้การทำงานของยีนซ้ายและขวาไม่สมดุลหรือเท่าเทียมกัน

 


 

ที่มา มหาวิทยาลัย Ruhr-Universität Bochum  และวารสาร eLife

 

error: กด RightClick แทน