ผู้หญิงมีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งเต้านมมากขึ้นหลักการคลอดบุตร

จากการศึกษาวิจัยครั้งใหม่นักวิจัยได้สรุปว่าการให้กำเนิดบุตรจะเพิ่มความเสี่ยงชั่วคราวของการเป็นโรคมะเร็งเต้านมขึ้นประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับความเสี่ยงในผู้หญิงที่ไม่เคยให้กำเนิดบุตรมาก่อน และผู้หญิงที่มีบุตรมากความเสี่ยงก็จะมากตาม

ก่อนหน้านี้มีการวิจัยที่บงชี้ว่าระยะเวลาการให้นมบุตรทางเต้านมจะสัมพันธ์กับความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งที่ลดลง แต่การวิจัยใหมในครั้งนี้ที่ทำโดยศูนย์มะเร็งของมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาพบว่าความเสี่ยงดังกล่าวจะลดลงหลังจากการคลอดบุตรไปแล้วเป็นเวลามากกว่า 20 ปี

จากการรายงานผลการวิจัยในวารสารทางวิชาการ Annals of Internal Medicine นักวิจัยได้วิเคราะห์ผลการศึกษาจาก 15 การวิจัยของผู้หญิงเกือบ 890,000 คนที่มีอายุแตกต่างกันทั่วโลกพบว่าผู้หญิงหลังคลอดบุตรจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าผู้หญิ่งที่ไม่เคยมีบุตรเลย

ผู้หญิงอายุ 55 ปีขึ้นไปจะมีความเสี่ยงมะเร็งเต้านมมากที่สุดประมาณในช่วงระยะเวลา 5 ปีหลังคลอด ซึ่งสูงกว่าผู้หญิงที่ไม่เคยมีบุตรเลยถึง 80 เปอร์เซ็นต์ และโดยเฉพาะความเสี่ยงของโรงมะเร็งเต้านมจะสูงกว่าในกลุ่มผู้หญิงที่ครอบครัวมีประวัติเป็นโรคมะเร็งเต้านมอยู่ด้วย

โดยทั่วไปแล้วผู้หญิงที่อายุน้อยจะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งเต้านมน้อยกว่าผู้หญิงที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และจากการวิเคราะห์ข้อมูลยังพบอีกว่าผู้หญิงที่มีลูกก่อนอายุ 25 ปีจะไม่ทำให้มีความเสี่ยงจากการเป็นโรคมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

นักวิจัยกล่าวว่าความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งเต้านมที่เพิ่มขึ้นกับผู้หญิงที่มีบุตรอาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากความจริงที่ว่าในช่วงเวลาระหว่างตั้งครรภ์เนื้อเยื่อเต้านมได้แบ่งขยายเพิ่มจำนวนมากขึ้นและอย่างรวดเร็ว ซึ่งนั้นหมายถึงว่ามีความเป็นไปได้มากขึ้นที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการคัดลอกของรหัสพันธุกรรมระหว่างกระบวนการแบ่งตัวสร้างเนื้อเยื่อ

 

 

error: กด RightClick แทน