อันดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของโลกปี 2016

อันดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของโลกปี 2016

อีกหนึ่งปีที่มหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกาและของสหราชอาณาจักรอังกฤษครองตำแหน่งในสิบอันดับแรกของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของโลก การทำอันดับนี้กระทำโดยการทำการสำรวจจากผู้มีชื่อเสียงทางวิชาการทั่วโลกจำนวน 10,000 คน

University reputation2016

มหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกายังคงเป็นเจ้าแห่งมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอยู่โดยที่มีมหาวิทยาลัยถึง 8  มหาวิทยาลัยใน 10 อันดับแรก  มหาวิทยาลัยในประเทศเอเซียยังคงอยู่ในลำดับที่ค่อนข้างต่ำอยู่ ที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือ University of Tokyo ที่อยู่ในอันดับที่12 แต่เคยเข้าถึงในสิบอันดับแรกคืออันดับที่ 8 ในปี 2011 และ 2012 ในปี 2013 ตกไปอยู่อันดับที่ 9 ในที่นี้ประเทศไทยไม่ได้ติดอันดับที่เขาจัดทำขึ้น 100 อันดับ

อันดับมหาวิทยาลัยของโลกปี 2016

การจัดอันดับของมหาวิทยาลัยนี้จะแตกต่างอันดับชื่อเสียงโดยที่เขาจะดูผลงานและการบริหารงานต่าง ๆ ของแต่ละมหาวิทยาลัยแล้วก็ให้คะแนน โดยที่มหาวิทยาลัยอาจจะได้คะแนนเท่ากันก็จะจัดอยู่ในอันดับเดียวกัน ประเทศไทยมี 7 มหาวิทยาลัยที่ติดอยู่ในอันดับที่เขาจัดขี้นมา โดยที่มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ในอันดับที่ดีที่สุดจากประเทศไทย ที่เหลืออีก 6 มหาวิทยาลัยได้คะแนนเท่ากันก็จะถือว่าอยู่ในอันดับเดียวกันซึ่งอยู่ในสุดท้ายแถว

 

Universities-rank

อันดับมหาวิทยาลัยของเอเซียปี 2016

มหาวิทยาลัยของประเทศสิงคโปร์ก็อยู่ในอันดับต้น ๆ มาหลายปีแล้ว มหาวิทยาลัยของประเทศจีนก็เริ่มมาแรงถ้ารวมฮ่องกงด้วยมี 4 มหาวิทยาลัย ประเทศเกาหลีใต้ได้ทุ่มเทมากในการเพิ่มการวิจัยต่าง ๆ ภายในประเทศ หาวิทยาลัยมหิดลจากประเทศไทยก็อยู่ในอันดับที่ 90 ของเอเซียซึ่งดีที่สุดจากประเทศไทย

Universities-asia

อันดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทยปี 2016

Universities-TH

error: กด RightClick แทน