ฟาร์มเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ฟาร์มเก็บพลังงานแสงอาทิตย์กำลังจะถูกสร้างขึ้นในตอนใต้ของประเทศออสเตรเลีย และเมื่อเสร็จสิ้นลงจะเป็นฟาร์มเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถึงแม้จะไม่เป็นฟาร์มผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ความสามารถในการเก็บพลังงานจะไม่มีใครเทียบเท่าได้

โครงการฟาร์มเก็บพลังงานแสงอาทิตย์นี้มีแผนแล้วเสร็จภายในปลายปีนี้ 2017 โดยที่จะประกอบด้วยแผงโซล่าร์เซลล์จำนวน 3.4 ล้านแผง และที่สำคัญจะมีแบตเตอรี่ที่ใช้เก็บพลังงานไว้ถึง 1.1 ล้านแบตเตอรี่

กำลังการผลิตโดยรวมของฟาร์มแห่งนี้จะมีประมาณ 330 เมกะวัตต์ และบริษัท Lyon Group จะเป็นดำเนินการในโครงการนี้ จากการรายงานของสื่อในประเทศออสเตรเลียโรงไฟฟ้าแห่งนี้จะครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 4 ตารางกิโลเมตร และมีเงินลงทุนประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์

ในประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ทรัพยากรลมและแสงแดดมีอย่างเหลือเฟือ แต่พลังงานจากแสงแดดและลมจะเป็นพลังงานที่ให้กำลังงานไม่ตลอดเวลา กลางคืนจะไม่มีแสงแดดและบางวันลมอาจจะน้อยกว่าปกติ ดังนั้นพลังงานทดแทนทั้งสองจะเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนกันและกัน

โครงการฟาร์มเก็บพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี้สามารถจ่ายพลังงานที่เก็บไว้ได้สูงสุด 330 เมกะวัตต์เพียง 18 นาที่ หรือ 100 เมกะวัตต์ในเวลาหนึ่งชั่วโมง ดูเหมือนจะไม่มากแต่พลังงานเหล่านี้สามารถใช้ร่วมกับพลังงานอื่นและช่วยเหลือและจ่ายพลังงานให้ในขณะแห่งพลังงานอื่นๆ มีปัญหาในผลิตพลังงานชั่วคราว

ในอนาคตพลังงานทดแทนจะเข้ามามีบทบาทสำคัญ และจะเข้ามาทดแทนพลังงานเผ่าไหมเชื้อเพลิงทั้งหมดที่ใช้กันอยู่เป็นจำนวนมากทั่วโลกเพื่อการลดภาวะเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุทำให้โลกร้อนขึ้นและเสียสมดุล แต่พลังงานทดแทนอย่างหนึ่งอย่างใดจะไม่สามารถทดแทนพลังงานที่ต้องการได้ทั้งหมด พลังงานทดแทนชนิดรวมกันจาก ลม น้ำ แลแสงแดดจะเป็นแห่งพลังงานของโลกในอนาคต

 

อ่านเรื่องราวอื่นๆ เกี่ยวกับพลังงานทดแทน


 

ที่มา บริษัท Lyon Group และ the Australian Associated Press reports

 

error: กด RightClick แทน