ไวรัสซิก้าสามารถพบได้ในน้ำตา

tear

นักวิทยาศาสตร์พบว่าเชื้อไวรัสซิก้าสามารถอาศัยอยู่ในดวกตาและได้พบสารพันธุกรรมของซิก้าในน้ำตา การศึกษานี้กระทำโดยมหาวิทยาลัย Washington University School of Medicine ในเมืองเซนต์หลุยส์ การศึกษาในหนูทดลองได้ช่วยอธิบายว่าทำไหมผู้ป่วยจากโรคซิก้าไวรัสบางรายเกิดโรคโรคตาแซกซ้อนเช่นที่ทำให้เกิดการอักเสบของม่านตา (uveitis) ซึ่งสามารถทำให้เกิดตาปอดได้

การศึกษานี้ได้ตีพิมพ์ในวารสาร Cell Reports ในวันที่ 6 กันยายน 2016 โดยการศึกษาได้กระทำกับหนูทดลองที่ยังอยู่ในครรค์เกิดใหม่และหนูโตเต็มที่ นักวิทยาศาสตร์ตอนนี้กำลังวางแผนที่จะทำการทดลองในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสซิก้า ปกติไวรัสซิก้าทำให้เป็นไข้อ่อน ๆ ในผู้ใหญ่แต่จะสามารถทำให้สมองและระบบสมองเสียหายต่อเด็กในครรค์ นอกจากนี้หนึ่งในสามของเด็กในครรค์ที่ติดเชื้อไวรัสจะเป็นโรคตาด้วยเช่น การอัดเสบในเส้นประสาทตา และร้ายแรงที่สุดก็จะทำให้เด็กที่เกิดมาตาบอด สำหรับในผู้ใหญ่จะสามารถทำให้เกิดโรคตาแดงและคันตาและในบางกรณีที่ไม่พบบ่อยเกิดการอักเสบของม่านตา (uveitis) ซึ่งสามารถทำให้เกิดตาปอดได้

นักวิทยาศาสตร์ได้ทำให้หนูทดลองติดเชื้อไวรัสซิก้าโดยยุงซึ่งหลังจาก 7 วันได้พบเชื้อไวรัสในดวงตาของหนูซึ่งเป็นการยืนยันว่าไวรัสสามารถแพร่ไปยังดวงตาได้ แต่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้ว่าไวรัสแพร่จากกระแสเลือดข้ามไปยังดวงตาได้อย่างไร

mosquito

การค้นพบครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นว่าไวรัสซิก้าสามารถติดต่อทางน้ำตาของคนที่ติดเชื้อไวรัส นักวิทยาศาสตร์ได้พบสารพันธุกรรม (RNA) ของซิก้าในน้ำตา โดยที่เชื้อนี้จะไม่เป็นอันตรายและแพร่หลังจาก 28 วันหลังจากติดเชื้อ นักวิทยาศาสตร์ได้กล่าวว่าการที่พบเพียงสารพันธุกรรม (RNA)และไม่ได้พบตัวไวรัสในน้ำตาก็สามารถทำให้สามารถแพร่เชื้อโรคได้

ดวงตาของคนจะเป็นจุดอ่อนที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเรามีน้อยมากเพื่อที่จะไม่ทำให้ส่วนที่อ่อนแอ่ของดวงตาเสียหายจากระบบภูมิคุ้มกัน ดังนั้นการติดเชื้อใด ๆ จะเป็นที่ง่ายที่สุดโดยผ่านทางดวงตาเช่นจากการขยี้ตา

นักวิทยาศาสตร์จะทำการทดลองในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสซิก้าในเร็วนี้ และได้กล่าวเพิ่มเติมว่าถึงแม้ว่าถ้าการทดลองน้ำตาในผู้ป่วยไม่ทำให้ติดต่อหรือแพร่เชื้อโรคการตรวจสอบว่าผู้ป่วยมีเชื้อไวรัสโดยการตรวจสอบก็สามารถทำได้ง่ายกว่าการตรวจเลือด

การทำการทดลองต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นต่อการต่อสู้กับเชื้อไวรัสซิก้า นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังทำการวิจัยอย่างรีบเร่งเพื่อที่จะนำวัคซีนออกมาเพื่องป้องกันโรคร้ายนี้ให้เร็วที่สุด แต่ก็มีการคาดว่ายังต้องใช้เวลาเป็นปีในการพัฒนาวัคซีนนี้ อ่านเรื่องร่าวที่ได้ดำเสนอไปแล้วเกี่ยวกับไวรัสซิก้าได้ที่นี้

ไวรัสซิก้า

วัคซีนไวรัสซิก้า

ยุงแก้ไขพันธุกรรมต่อสู่ไวรัสซิก้า

 

 

error: กด RightClick แทน